Projekty

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015, w ramach informatyki, uczniowie klas gimnazjalnych realizowali projekty. Efektem ich pracy są zdjęcia i grafiki inspirowane logotypami, markami, aplikacjami komputerowymi, fotomontaże oraz filmy. Zapraszam do obejrzenia wybranych prac.

Katarzyna Włodarczyk

Podziękowania od Kubusia Kozłowskiego z Rodzicami

Gra Miejska „Szkoła Marzeń” – relacja

W poniedziałek 23.06.2014r. uczniowie klas pierwszych mieli okazję bliżej poznać swoje miasto biorąc udział w Grze Miejskiej. Gra swoim obszarem była ograniczona zasadniczo do dwóch miejsc: Rynku i Skweru Kisiela, ale mimo wszystko pracy poszukiwawczej było co nie miara. W trakcie gry pojawiały się coraz to nowe wyzwania, które zmuszały uczniów do wykazywania się umiejętnością rozwiązywania zagadek, odszyfrowywania tekstów, przemieszczania się w celu odnalezienia różnych obiektów, tablic pamiątkowych, czy tajemniczych symboli. Jednym z praktyczniejszych zadań było uzyskanie przez uczniów informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, w jaki sposób można wyrobić swój własny dowód osobisty. Część osób bardzo krępowała się wejść do Urzędu, pobrać wniosek i zadać kilka pytań pracownikom Urzędu. Ci, którzy się zdecydowali wykonać w pełni to zadanie spotkali się z miłym przyjęciem pracowników Urzędu. W trakcie gry duża część Naszych uczniów wykazała się świetnymi umiejętnościami pracy w grupie, kreatywnością, umiejętnością poszukiwania informacji. Poniżej przykład twórczości uczniów dotyczący Herbu Piaseczna:

„Cóż to za baranek biały
Na czerwonym tle dojrzały
Wokół piękna złota ramka
I na trawie masz baranka”
Parzydełkowce

PROJEKTY EDUKACYJNE

W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 8 projektów edukacyjnych w 8 grupach. Ciekawe tematy przyciągnęły uwagę uczniów, którzy w większości bardzo zaangażowali się w realizację wybranych przez siebie projektów.

W poniedziałek 16 czerwca był jeszcze czas na ostateczne przygotowanie np. prezentacji czy uzupełnienie dokumentacji.

W środę 18 czerwca grupy przedstawiły wyniki swojej pracy innym uczniom.

Uczniowie w większości wybierali formę prezentacji multimedialnych, ale były również modele, makiety, filmy. Duże uznanie wzbudziła makieta lotniska i ustawione na niej modele samolotów.

Gratuluję wszystkim pomysłowości przy realizacji projektów.
Dziękuję również opiekunom grup za poświęcony czas.

Grażyna Mogielnicka

Finał ogólnopolskiego konkursu historycznego „Opowiem ci o wolnej Polsce” w wykonaniu klasy 2c

Uczniowie klasy 2c Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie, w tym roku szkolnym wzięli udział w ogólnopolskim konkursie historycznym pod tytułem „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, organizowanym przez IPN, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Koordynatorem była dr Kamila Faszcza. Przez kilka ostatnich miesięcy uczniowie przygotowywali projekt konkursowy w postaci strony internetowej, poświęconej tematyce życia codziennego powstańców w walczącej w 1944 r. stolicy. Przez ostatnie tygodnie drugoklasiści zamieszczali na niej ważne informacje, które zdobyli w oparciu o różne publikacje oraz przede wszystkim wywiady przeprowadzone z uczestnikami powstania warszawskiego. Byli to: łączniczka kanałowa Danuta Koziej-Wrzosińska oraz łącznik i strzelec z batalionu „Czata 49” Tadeusz Roman. Sprawozdanie z pracy nad projektem, można obejrzeć na stronie internetowej:

Adam Mońko został laureatem konkursu fizycznego Lwiątko!

Adam Mońko został laureatem konkursu fizycznego Lwiątko.
Bardzo serdecznie gratuluję wyniku, bo na 16000 uczestników z ponad 1300 szkół z całej Polski, Adam zajął 99 miejsce w swojej grupie wiekowej. Jest to zatem dobry wynik a tegoroczny konkurs nie należał do łatwych.
Adam uzyskał wyróżnienie i honorowy tytuł Kaona- przyznawany przez organizatorów.

Pozostałym uczestnikom dziękuje za zaangażowanie i zapał, który mam nadzieje zaowocuje w przyszłym roku szkolnym.

Organizator konkursu
Monika Szorska

WYBIERZ: 2012-2013 2013-2014 2014-2015