Rekrutacja

Podręczniki i materiały edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2018/19

Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2018/19 z następującymi uwagami:

  1. Jeśli w rubryce „Uwagi” jest adnotacja o tym, że podręcznik zostanie sfinansowany z dotacji rządowej, oznacza to, iż kupi go szkoła, a uczeń wypożyczy podręcznik ze szkolnej biblioteki.

  2. Od 3 lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu mojepodreczniki.pl

Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, czuję się w obowiązku zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższy podmiot.

Podręczniki do klasy 3 w roku szkolnym 2018/19

Kazimierz Stankiewicz,

Dyrektor Szkół


 JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU!

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

  1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015.
    Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 108.

human

część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

  1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015.
    Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 107.

przyrod


WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

– rok szkolny 2004/2005 – plik.pdf
– rok szkolny 2005/2006 – plik.pdf
– rok szkolny 2006/2007 – plik.pdf
– rok szkolny 2007/2008 – plik.pdf
– rok szkolny 2009/2010 – plik.pps
– rok szkolny 2010/2011 – plik.pdf
– rok szkolny 2011/2012 – plik.pdf
– rok szkolny 2012/2013 – plik.pdf
– rok szkolny 2013/2014 – plik.pdf

– rok szkolny 2014/2015  –  plik.pdf

– rok szkolny 2015/2016 – plik.pdf

– rok szkolny 2016/17- plik.pdf

– rok szkolny 2017/18- plik pdf


[pdf] Prezentacja Prywatnego Gimnazjum nr 2[/pdf]

[pdf] PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM NR 2_Piaseczno[/pdf]

[pdf]Oświadczenie Rodzica w sprawie stypendium[/pdf]

[pdf]Deklaracja wyboru – II j. obcy, etyka, religia[/pdf]

[pdf] Edukacyjna Wartość Dodana 2010-2012[/pdf]

 


LOSY ABSOLWENTÓW

Do roku 2014 nie śledziliśmy w sposób usystematyzowany losów absolwentów naszego gimnazjum. Zasadniczo jednak wiedzieliśmy, w jakich liceach kontynuują oni naukę. Wynikało to z tego, że nasi byli uczniowie chętnie odwiedzają swoją dawną szkołę, ponadto sporo z nich ma rodzeństwo w naszych placówkach.
Na moją prośbę państwo wychowawcy klas 3. z promocji 2013/14 Katarzyna Domaradzka oraz Zbigniew Dziekan dotarli do ok. 90% absolwentów z tego rocznika. Poniżej – podsumowanie.

Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor PG nr 2

Szkoły średnie, w których kontynuują naukę absolwenci PG nr 2 (2018/19)

Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci absolwenci PG nr 2- 2017/18

Szkoły w których kontynuują naukę absolwenci Prywatnego Gimnazjum nr 2 2015/2016

Szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci PG NR 2 (2014-15)

Licea, w których kontynuują naukę absolwenci PG NR 2 (2013-14)