Mamy  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum!

W czwartek 30 września odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego PALO. Gdy jeden z kandydatów wycofał się w ostatniej chwili, na polu walki został tylko Olaf. Przedstawił on zgromadzonym wyborcom swój program i… odbyły się wybory.

Atmosfera była gorąca a Komisja Skrutacyjna uwijała się, by  sprawnie  przeprowadzić  głosowanie.

W wyniku powyższej akcji można ogłosić, iż …

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/22 został Olaf Dziwulski!!!

Gratulujemy i czekamy na spektakularne akcje!

Opiekunki  SU PALO,

Dorota Michasik Stępniak i Mariola Porada

 

Czytaj więcej

Rozpoznawanie skał – Muzeum Geologii PIG – PIB

Kolejny dzień zajęć w ramach Festiwalu Nauki, uczniowie udali się do Muzeum Geologicznego w Warszawie.

Prezentacja dotyczyła genezy i występowania skał, zawierała zagadnienia takie jak:

  • Klasyfikacja skał – środowiska ich tworzenia się
  • Minerały – składniki skał i ich własności
  • Organoleptyczne badanie skał – z udziałem wszystkich zmysłów (też słuchu?!)
  • Użycie kwasu solnego (5%) do rozróżnienia skał węglanowych od innych
  • Występowanie poszczególnych rodzajów skał na terenie Polski

Wjazdowe zajęcia przeprowadzone były w sposób ciekawy, uczniowie z profilu społeczno-ekonomicznego przypomnieli sobie informacje na temat skał i ich wykorzystania przez człowieka. Czekamy na kolejne spotkanie z geologią.

Kamila Szafrańska

Czytaj więcej

Elab Education Expo

Elab Education Expo to jednodniowe wydarzenie dotyczące studiowania za granicą oraz wyboru ścieżki kariery. Rokrocznie Elab Education Expo skupia przedstawicieli uczelni z całego świata, absolwentów, którzy odnieśli sukces dzięki studiom za granicą, rodziców i co najważniejsze młodych ludzi – uczniów szkół średnich, którzy dopiero zaczynają planować swoją przygodę związaną z edukacją. Celem tego spotkania jest zapoznanie młodych ludzi z ofertą edukacji zagranicznej. To wyjątkowe wydarzenie online obejmuje indywidualne spotkania z reprezentantami uczelni i instytucji edukacyjnych, w tym również liceów, a także umożliwia udział w webinarach, sesjach mentorskich oraz warsztatach online.
Poniżej przesyłamy link do rejestracji na warsztaty i zachęcamy uczniów do uczestnictwa w spotkaniu:
https://expo.elabedu.eu/

Julita Węgrzyn

Czytaj więcej

Co nowego w strefach okołobiegunowych?

W ramach Festiwalu Nauki uczniowie profilu społeczno-ekonomicznego wzięli udział w wykładzie
on-line, gdzie zapoznali się z aktualnymi zagadnieniami związanymi z regionami podbiegunowymi.

Poznanie nowych pojęć jak:

  • permafrost – czyli zjawisko trwałego utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej punktu zamarzania wody niezależnie od pory roku. Ta wieczna zmarzlina obejmuje około 80% Alaski, większość północnej Kanady i 65% Syberii .
  • termokras – niszczenie podłoża skalnego, co powoduje naruszenie infrastruktury terenu. Takie zjawisko jest widoczne wokół lodowców górskich.

Jak się okazało permafrost zawiera substancje wytwarzające metan, który jest przez człowieka wykorzystywany.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że zmiany klimatyczne powodują roztapianie lodu na biegunie północnym, co obecnie wykorzystuje Rosja gdyż utworzyła nową drogę morską do przewozu towarów z Azji – nowe szlaki żeglowne.

Na Grenlandii mamy zjawisko zwiększenia plonów zimniaków i truskawek. Rozwija się na masową skalę turystyka wokół Arktyki – turystyka polarna.

Uczniowie zainteresowani byli wykładem i czekają na następne naukowe nowinki z geografii.

Kamila Szafrańska

Czytaj więcej

Wyjście integracyjne klasy 1

Uczniowie klasy 1 liceum udali się na wycieczkę integracyjną, gdzie grali w kręgle, bilard i snooker’a. Humory dopisywały.

Julita Węgrzyn

Czytaj więcej

Warszawski Festiwal Nauki 2021

Za nami kolejny Festiwal Nauki. Udział w tym wydarzeniu, daje nam możliwość uczestniczenia w wykładach i dyskusjach prowadzonych przez naukowców warszawskich uczelni i instytucji naukowych. Dowiadujemy się wtedy nie tylko o dokonaniach polskich uczonych, czy współczesnych osiągnięciach nauki, lecz także poznajemy zadania i tematykę badań w laboratoriach naukowych.

W tym roku zostaliśmy zaproszeni do Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN na zajęcia dotyczące bakterii. Warsztaty pt. PROBIOTYKI, CZYLI TAK NAPRAWDĘ CO? były niezwykłym przeżyciem. Oprócz poznania różnic między probiotykami, prebiotykami i  synbiotykami, zobaczyliśmy, w jaki sposób można wyizolować określone szczepy baterii, jak je rozmnożyć, prowadzić ich hodowle i uzyskiwać sterylne warunki pracy w laboratorium. Najbardziej ekscytującym momentem zajęć było wykrywanie właściwości adhezyjnych bakterii mlekowych. Wtedy też nabywaliśmy umiejętność korzystania z pipet automatycznych i płukania płytek, w których bada się bakterie.

Mariola Porada

 

Czytaj więcej

Ile jest cukru w cukrze, ile jest alkoholu w alkoholu? – Festiwal Nauki 2021

Co to jest areometr? Jakiego typu areometru należy użyć, by sprawdzić ile cukru znajduje się w słodkich napojach? Czy deklarowana zawartość alkoholu przez producenta napoju alkoholowego, jest zgodna z rzeczywistą zawartością tego składnika w napojach alkoholowych? Jaka jest kwasowość kupionego w sklepie mleka? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, otrzymaliśmy na zajęciach prowadzonych w Instytucie Oceny Jakości Żywności SGGW.  Analizowaliśmy różne próbki żywności pod kątem odpowiedniej jakości. Sprawdzaliśmy m.in. czy zostały zafałszowane lub ich jakość uległa pogorszeniu w wyniku np. nieodpowiedniego przechowywania surowca.

Mariola Porada

Czytaj więcej

FESTIWAL NAUKI: HENIO POTTER, PIOTRUŚ PAN I ALINKA Z KRAINY CZARÓW – O TŁUMACZENIU IMION W LITERATURZE DZIECIĘCEJ I NIE TYLKO

W czasie warsztatów uczniowie przyjrzeli się, jak i dlaczego na przestrzeni lat zmieniało się podejście do przekładu imion ulubionych bohaterów utworów dla dzieci i nie tylko. Spotkanie składało się z trzech części. W czasie pierwszej, wykładowej, prowadząca przedstawiła kilka teoretycznych założeń dotyczących przekładu osobowych nazw własnych wraz z najciekawszymi przykładami zaczerpniętymi z anglojęzycznej literatury. W drugiej części uczestnicy mogli sami zmierzyć się z przekładem imion w wybranych fragmentach literackich, pracując indywidualnie lub w małych grupach. W części trzeciej zreferowaliśmy na forum wyniki pracy i przedyskutowaliśmy je.

Julita Węgrzyn

Czytaj więcej

WPŁYW BRUTALIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO NA BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE MŁODZIEŻY

Podczas wykładu Festiwalu Nauki zorganizowanego przez Wojskową Akademię Nauki dr hab. Aleksandra Skrabacz przybliżyła uczniom temat dostępu do sieci on-line, który daje możliwości nieograniczonego czasem i miejscem czerpania z światowych zasobów cyfrowych, ale rodzi też zagrożenia. Temat warsztatów oscylował wokół reali XXI wieku, gdzie w dobie masowego komunikowania się i przemieszczania, można mówić o brutalizacji życia w wielu jego aspektach: rodzinnym, społecznym, czy politycznym.

Julita Węgrzyn

Czytaj więcej

WYJAZD EDUKACYJNY „POGRANICZE JĘZYKÓW, NARODÓW I KULTUR”

Bieżący rok szkolny uczniowie PALO rozpoczęli wyjazdem edukacyjnym na „pogranicze”, a głównym jego celem było podjęcie refleksji nad pojęciami takimi jak: granice, wspólnota, swoi i obcy, wielokulturowość, tolerancja – w kontekście kulturowym Podlasia i Wileńszczyzny. Myślą przewodnią i inspiracją do podróży uczyniliśmy słynne, zapisane po polsku przez pochodzącego z terenów dzisiejszej Białorusi Adama Mickiewicza, słowa: „Litwo, ojczyzno moja!”.

O wstępną integrację, zwłaszcza nowej klasy 1LO,  postaraliśmy się w Biebrzańskim Parku Narodowym, dzięki wspólnym wędrówkom śladem łosi, wilków i batalionów (ptactwa!) oraz warsztatom ekologicznym.

 

Podróżując po Podlasiu, zapoznawaliśmy się następnie z jego różnorodnością kulturową poprzez wizyty w prawosławnym monasterze i Muzeum Ikon w Supraślu oraz w meczcie i centrum kultury Tatarów w Bohonikach. Zaskakująco wielokulturowa i różnorodna okazała się zatem już nawet sama tylko Polska.

 

Przekroczywszy bez problemów formalnych aktualną granicę Litwy, dotarliśmy do Domu Polskiego w Wilnie, po raz pierwszy stykając się ze śpiewną mową tamtejszych Polaków.

Po mieście oprowadzali nas sami uczniowie, wygłaszając zlecone im wcześniej przez nauczycieli referaty, w miejscach takich jak Baszta Giedymina, katedra, Synagoga Chóralna, Ostra Brama czy cmentarz na Rossie. Na Uniwersytecie Wileńskim wysłuchaliśmy wykładu litewskiej badaczki, Profesor Brigity Speicyte, na temat tego, jak Mickiewicza postrzegają Litwini. Dopełnieniem tego dnia był wieczorny pokaz filmu „Pan Tadeusz”.

W drodze powrotnej do Polski zatrzymaliśmy się jeszcze w miejscu masakry w Ponarach (ku przestrodze co do następstw nacjonalizmu)

 

i w Trokach (rejs statkiem po jeziorze wokół zamku księcia Witolda i obiad u Karaimów – kolejnej grupy etnicznej na naszej trasie).

Tuż za polską granicą, po kilkukilometrowym marszu przez las, dotarliśmy do dworku Czesława Miłosza w Krasnogrudzie, gdzie edukatorka z Fundacji „Pogranicze” wpisała nasze polsko-litewskie refleksje w kontekst biografii i twórczości noblisty. Ostatnią noc spędziliśmy w Domu Litewskim w Sejnach, a klasy młodsze – w pobliskim dworku przypominającym mickiewiczowskie Soplicowo.

Na dzień powrotu do domu zaplanowaliśmy jeszcze spływ kajakowy rzeką Czarna Hańcza, w bajkowym, dzikim krajobrazie zamieszkanym niegdyś przez plemię Jaćwingów. Ich samych nie widzieliśmy, ale niektórzy zapoznali się jeszcze bliżej z jaćwieską przyrodą poprzez – celową! – kąpiel w rzece. Pogoda sprzyjała nam wręcz idealnie przez cały wyjazd.

Jego podsumowaniem stał się również cytat z „Pana Tadeusza”:

Dziwneć to były losy tej naszej Korony

I naszej Litwy! wszak to jak małżonków dwoje!

Bóg złączył, a czart dzieli, Bóg swoje, czart swoje! […]

Skoro dziś znowu Litwa łączy się z Koroną,

Toć tym samym już wszystko zgodzono, zgładzono.

 

Piotr Podemski,

zdjęcia, Zbigniew Dziekan

Czytaj więcej