WYJAZD EDUKACYJNY „POGRANICZE JĘZYKÓW, NARODÓW I KULTUR”

Bieżący rok szkolny uczniowie PALO rozpoczęli wyjazdem edukacyjnym na „pogranicze”, a głównym jego celem było podjęcie refleksji nad pojęciami takimi jak: granice, wspólnota, swoi i obcy, wielokulturowość, tolerancja – w kontekście kulturowym Podlasia i Wileńszczyzny. Myślą przewodnią i inspiracją do podróży uczyniliśmy słynne, zapisane po polsku przez pochodzącego z terenów dzisiejszej Białorusi Adama Mickiewicza, słowa: „Litwo, ojczyzno moja!”.

O wstępną integrację, zwłaszcza nowej klasy 1LO,  postaraliśmy się w Biebrzańskim Parku Narodowym, dzięki wspólnym wędrówkom śladem łosi, wilków i batalionów (ptactwa!) oraz warsztatom ekologicznym.

 

Podróżując po Podlasiu, zapoznawaliśmy się następnie z jego różnorodnością kulturową poprzez wizyty w prawosławnym monasterze i Muzeum Ikon w Supraślu oraz w meczcie i centrum kultury Tatarów w Bohonikach. Zaskakująco wielokulturowa i różnorodna okazała się zatem już nawet sama tylko Polska.

 

Przekroczywszy bez problemów formalnych aktualną granicę Litwy, dotarliśmy do Domu Polskiego w Wilnie, po raz pierwszy stykając się ze śpiewną mową tamtejszych Polaków.

Po mieście oprowadzali nas sami uczniowie, wygłaszając zlecone im wcześniej przez nauczycieli referaty, w miejscach takich jak Baszta Giedymina, katedra, Synagoga Chóralna, Ostra Brama czy cmentarz na Rossie. Na Uniwersytecie Wileńskim wysłuchaliśmy wykładu litewskiej badaczki, Profesor Brigity Speicyte, na temat tego, jak Mickiewicza postrzegają Litwini. Dopełnieniem tego dnia był wieczorny pokaz filmu „Pan Tadeusz”.

W drodze powrotnej do Polski zatrzymaliśmy się jeszcze w miejscu masakry w Ponarach (ku przestrodze co do następstw nacjonalizmu)

 

i w Trokach (rejs statkiem po jeziorze wokół zamku księcia Witolda i obiad u Karaimów – kolejnej grupy etnicznej na naszej trasie).

Tuż za polską granicą, po kilkukilometrowym marszu przez las, dotarliśmy do dworku Czesława Miłosza w Krasnogrudzie, gdzie edukatorka z Fundacji „Pogranicze” wpisała nasze polsko-litewskie refleksje w kontekst biografii i twórczości noblisty. Ostatnią noc spędziliśmy w Domu Litewskim w Sejnach, a klasy młodsze – w pobliskim dworku przypominającym mickiewiczowskie Soplicowo.

Na dzień powrotu do domu zaplanowaliśmy jeszcze spływ kajakowy rzeką Czarna Hańcza, w bajkowym, dzikim krajobrazie zamieszkanym niegdyś przez plemię Jaćwingów. Ich samych nie widzieliśmy, ale niektórzy zapoznali się jeszcze bliżej z jaćwieską przyrodą poprzez – celową! – kąpiel w rzece. Pogoda sprzyjała nam wręcz idealnie przez cały wyjazd.

Jego podsumowaniem stał się również cytat z „Pana Tadeusza”:

Dziwneć to były losy tej naszej Korony

I naszej Litwy! wszak to jak małżonków dwoje!

Bóg złączył, a czart dzieli, Bóg swoje, czart swoje! […]

Skoro dziś znowu Litwa łączy się z Koroną,

Toć tym samym już wszystko zgodzono, zgładzono.

 

Piotr Podemski,

zdjęcia, Zbigniew Dziekan

Czytaj więcej

Wyniki egzaminu FCE

Niezmiernie miło mi jest poinformować, że wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu FCE w czerwcu, otrzymali wyniki pozytywne. Życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Julita Węgrzyn

Czytaj więcej

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

Serdecznie zapraszam na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22, która odbędzie się 1 września (środa)!

W związku z pandemią będą obowiązywały następujące podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 1. uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice  (opiekunowie) muszą  zasłaniać nos i usta maseczką wewnątrz budynku szkoły, dezynfekować ręce podczas wchodzenia do szkoły, zachowywać dystans;
 2. ograniczamy liczebność zgromadzeń jak poniżej:

–  uczniowi kl. 0-4 może towarzyszyć tylko 1 rodzic albo inny opiekun;

– uczniom kl. 5-8 i PALO nie mogą towarzyszyć rodzice lub inni opiekunowie,

– uroczystości będą się odbywały z jednoczesnym udziałem ograniczonej liczby klas – jak poniżej:

GODZINA KLASA Miejsce
8.00 0, 1 Sala gimnastyczna.
9.00 2
10.00 3
11.00 4
12.00 5,6
13.00 7,8
14.00 PALO

W zależności od sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulec zmianie. Uprzejmie zatem proszę o sprawdzenie 27 sierpnia na szkolnej stronie internetowej aktualnej organizacji uroczystości.

Tymczasem życzę pogodnych, bezpiecznych i beztroskich wakacji!

Kazimierz Stankiewicz

Dyrektor szkół

Czytaj więcej

Egzamin FCE

Egzaminy Cambridge są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych.
Egzamin FCE pokazuje, że zna się angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub studiować w anglojęzycznym środowisku. 25 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin FCE w którym uczestniczyło 21 uczniów z klas 7-8 oraz liceum. Trzymamy kciuki za dobre wyniki.

Julita Węgrzyn

Czytaj więcej

Our neighbourhood

The Our Neighborhood project introduces students to structured ways of thinking and expressing ideas about the people, places and things that matter most to them. The lessons were built on the information and experiences that the students already have about the culture around them.

PIASECZNO

Konstancin-Jeziorna
English teachers
Czytaj więcej

Zajęcia laboratoryjne

Na zajęciach z chemii uczniowie klas drugich przygotowują się do matury. Jednym z najczęściej umieszczanych pytań w arkuszu egzaminacyjnym są reakcje chemiczne z nadmanganianem VII potasu. Przećwiczyliśmy je z naszymi uczniami w praktyce. Poniżej zdjęcia i film z eksperymentu chemicznego popularnie nazywanego przez uczniów LOKOMOTYWA.

Czytaj więcej

Wyniki rekrutacji do projektu POLSKA I FRANCJA…

WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW PALO

 DO PROJEKTU

„POLSKA I FRANCJA – JEDNOŚĆ I WIELOŚĆ KULTUR EUROPEJSKICH”

PO WER FRSE

            Dziękujemy wszystkim uczniom PALO, którzy wyrazili wolę wzięcia udziału w projekcie „Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich”.

Ponieważ w projekcie mamy 17 miejsc, poniżej publikujemy pełną listę rankingową:

– uczniów zakwalifikowanych (17 najwyższych wyników);

– uczniów na liście rezerwowej (z punktacją 5,87 i niższą).

 

Prosimy wszystkich uczniów, którzy nadal są zainteresowani udziałem w projekcie (również tych z listy rezerwowej), o odczytanie wiadomości, którą otrzymacie dziś na Librusie.

Będzie ona zawierała Wasz kod (do odczytania poniższej listy rankingowej) oraz listę dokumentów, które należy nam dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 1 lipca.

Niedostarczenie dokumentacji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie, który zaproponujemy wówczas kolejnej osobie z listy rezerwowej, od której do 1 lipca otrzymamy dokumenty.

 

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

p.podemski@szkolamarzen.pl

s.polakowski@szkolamarzen.pl

KOD UCZNIA SUMA PUNKTÓW
29. 7,1
7. 7,01
20. 6,73
25. 6,72
8. 6,66
6. 6,64
13. 6,56
23. 6,5
12. 6,43
2. 6,33
3. 6,33
14. 6,3
1. 6,29
9. 6,07
17. 6,07
15. 5,97
4. 5,93
33. 5,87
19. 5,68
27. 5,66
18. 5,55
10. 5,46
16. 5,46
30. 5,46
11. 5,35
24. 5,18
31. 5,17
26. 5,14
5. 5,07
21. 5,03
28. 5
32. 4,9
22.

4,87

Czytaj więcej

Rusza rekrutacja licealistów do projektu POLSKA I FRANCJA…

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„POLSKA I FRANCJA – JEDNOŚĆ I WIELOŚĆ KULTUR EUROPEJSKICH”

W RAMACH PROGRAMU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

 

W czwartek, 17 czerwca, rozpoczynamy rekrutację uczniów PALO chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie międzynarodowym. Przypominamy wszystkim, że jest to finansowany ze środków unijnych PROJEKT, a nie darmowa wycieczka, a zatem udział w nim wiąże się ze zobowiązaniem do wykonania określonych zadań.

Co oferujemy?

 1. udział w polsko-francuskim projekcie edukacyjnym i ciekawą przygodę intelektualną;
 2. wyjazd do Paryża w terminie 19-25 września 2021 r. w grupie 17 uczniów i 3 nauczycieli;
 3. obserwowanie lekcji i życia szkolnego w paryskim liceum, a także uczestnictwo we wspólnych warsztatach polsko-francuskich związanych z tematyką projektu;
 4. spacery tematyczne po Paryżu (m.in. Dzielnica Łacińska, Sorbona, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny) i wizyty w miejscach o pierwszorzędnym znaczeniu dla kultury francuskiej i europejskiej (m.in. Wersal, Luwr, Musée d’Orsay, Panteon, Grób Napoleona, Wieża Eiffla);
 5. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, ubezpieczenia i wstępu do zwiedzanych obiektów.

 

Czego wymagamy?

 1. uczestnictwo w zajęciach przygotowujących merytorycznie (j. francuski, kultura Francji, j. angielski do celów projektowych) do wyjazdu w wymiarze 20 godzin we  wrześniu;
 2. aktywny udział w działaniach projektowych w celu rozwoju własnych kompetencji kulturowych, językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich i biznesowych;
 3. realizacja pełnego programu pobytu w Paryżu (załącznik);
 4. aktywny udział w tworzeniu produktów końcowych projektu, które jesteśmy zobowiązani przedstawić do oceny sponsorowi;
 5. Unijny Certyfikat COVID (UCC) (“paszport covidowy”) ważny w dniu wylotu do Francji.

 

Rekrutacja uczestników projektu – w oparciu o ustalony z Samorządem Szkolnym Regulamin (załącznik) – nastąpi przez formularz online, do którego link wszyscy uczniowie PALO otrzymają jako wiadomość w Librusie i będą mogli wypełnić najpóźniej do środy, 23 czerwca, do godz. 10:00 (rano).

Powstanie lista podstawowa i rezerwowa (w razie czyjejś rezygnacji).

Od osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będziemy wymagali dostarczenia
do 1 lipca kompletu niezbędnych danych i dokumentów (w wersji papierowej).

Czytaj więcej

Czas pandemii nie zatrzymał LUDZI PIÓRA! Nasza uczennica zajęła II miejsce w Konkursie Literackim!

I WARSZAWSKI KONKURS NA OPOWIADANIE SCIENCE FICTION INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA LEMA został rozstrzygnięty!

Do konkursu przystąpili uczniowie z warszawskich  szkół średnich. Opowiadania zostały ocenione przez członków jury w składzie: Wojciech Orliński (przewodniczący) –  znawca twórczości Stanisława Lema, Zbigniew Ślęzakowski – dyrektor XXII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, nauczyciele z XXII LO.

Z przyjemnością informuję, iż Zofia Marciniak, uczennica 2c PALO, uzyskała w powyższym konkursie  II miejsce za opowiadanie „Sześćdziesiąt minut”.

Poniżej początek opowiadania:

Sześćdziesiąt minut

-Następny! – rozległ się donośny głos pracownika Centrum Robotyki i Badań nad Czasoprzestrzenią. Z wymuszonym uśmiechem na ustach i w kolorowym uniformie z wielkim logo wyglądał bardziej jak operator karuzeli niż osoba zatrudniona w placówce naukowej. Mężczyzna zachęcająco wskazał ruchem głowy na sporej wielkości maszynę z wbudowanymi na całej powierzchni czujnikami. Wykonana z alotropowych nanorurek węglowych, matowoczarna konstrukcja wyglądała jak element futurystycznego statku kosmicznego.

 

Dla zainteresowanych i zaciekawionych „co będzie dalej…”podaję link: https://josemarti.pl/WJMP/index.php/2021/04/23/wyniki-konkursu-na-opowiadanie-sci-fi/

Wszyscy jesteśmy dumni z naszej laureatki!

Dorota Michasik Stępniak, polonistka

Czytaj więcej

Deszczowy wyjazd do Powsina

We wtorek  gdy wilgoć z nieba się lała

Młodzież PALO do Powsina się wybrała

I choć zapowiadał się dżdżysty dzień

Na deszczowe chmury rzucił się cień

To Słońce przesłoniło obłoki

Oświetlając soczyste widoki

Różnorodnej flory Ogrodu Botanicznego

Niejednego ekosystemu nam nieznanego

Po wędrówce pełnej rozmaitości

Ukazały się odmienne okoliczności

Do parku poszliśmy spacerem

Oj chciałoby się pojeździć rowerem

Lecz tutaj karty warcaby szachy

W minigolfa celne trafy

Na świeżym powietrzu jedzonko

I potem znowu chodzonko

Tak warto było wstać rano

Choć deszczową pogodę prognozowano

A w środę będzie wyzwanie

Gdyż czeka nas kajakowanie

Mariola Porada

Czytaj więcej