Egzamin CAE

W czerwcu 10 uczniów z naszego liceum będzie zdawało egzamin językowy na poziomie C1.

Julita Węgrzyn