EUROPA NASZA – OD MADRYTU DO HELSINEK!

Grupa nauczycieli PALO wróciła właśnie z wizyty przygotowawczej w Madrycie, w ramach realizowanego przez nas projektu „Tak daleko, tak blisko. Polska i Hiszpania jako rubieże Europy”. Poznaliśmy szkołę partnerską, dwujęzyczne liceum w Getafe, omówiliśmy zasady współpracy oraz sprawdziliśmy na miejscu warunki zakwaterowania i wyżywienia.

W ramach tego samego projektu grupą 20 uczniów i 3 nauczycieli wybierzemy się do Madrytu w terminie 25 września – 1 października 2022 r., aby wziąć udział we wspólnych zajęciach szkolnych z hiszpańskimi partnerami oraz poznać bliżej kulturę hiszpańską poprzez wizyty w najważniejszych dla niej miejscach (m.in. Prado, Escorial, Toledo). Decyzją sponsora w projekcie NIE MOGĄ wziąć udziału osoby, które skorzystały już z funduszy Programu PO WER w ramach naszego poprzedniego projektu – paryskiego.

Rekrutacja zainteresowanych udziałem w projekcie madryckim uczniów odbędzie się w dniach 1-8 września 2022 r. (przypomnimy!), a podstawowym kryterium będzie średnia ocen rocznych w roku szkolnym 2021/2022, przy czym będzie można uzyskać dodatkowe punkty za celującą lub bardzo dobrą ocenę z języka angielskiego, języka hiszpańskiego i historii oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Obowiązkowy element projektu stanowi również przygotowanie merytoryczne z języka hiszpańskiego, kultury i historii Hiszpanii oraz języka angielskiego do celów projektowych, które odbędzie się w trzy soboty – 10, 17 i 24 września, w łącznym wymiarze 20 godzin.

Równocześnie miło nam poinformować, że Narodowa Agencja Programu UE Erasmus+ przyznała nam również fundusze na przeprowadzenie kolejnego projektu, który będziemy realizowali w PALO w nowym roku szkolnym, pod hasłem: „Dwujęzyczność drogą do edukacji przyszłości”. Będzie on składał się z 2 modułów:

– szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dwujęzycznej, w wybranych krajach europejskich;

– wizyty grupy 20 uczniów i 3 nauczycieli w szkole partnerskiej w Turku, w Finlandii.

Tym razem będziemy starali się zgłębić sekrety globalnego sukcesu fińskiego modelu edukacji, by potem urządzić sobie (choć częściowo) Turku w Piaseczne. Bliższe informacje podamy na początku nowego roku szkolnego, ale już teraz wiadomo, że w projekcie fińskim BĘDĄ MOGŁY brać udział również osoby, które uczestniczyły wcześniej w projektach paryskim i madryckim (inne źródło finansowania – Erasmus+, a nie PO WER).

Zapraszamy naszych uczniów do wspólnego poznawania Europy!