Kontakt

Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące (PALO)

ul. Zielona 14
05-500 Piaseczno
tel. /22/ 757 28 99;
e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl

Organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Oświatowe jest Spółka SAPIENTIA sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000300353, kapitał zakładowy 140.000,00 zł, NIP 7010106761, Regon 141304417.

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Kazimierz Stankiewicz
e-mail: k.stankiewicz@szkolamarzen.pl

Wicedyrektor Szkoły – Anna Tomczyk

e-mail: a.tomczyk@szkolamarzen.pl

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 16.00.

 

Numer konta:

Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, ul. Zielona 14:
03 1090 1694 0000 0001 1438 0956

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI-SPECJALISTÓW PSP 72 I PALO

 2021/2022

 

                                                       

 

Dni

 

tygodnia

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

JOLANTA

KOZIEŁŁO

 

Opieka nad klasami 0-3,

opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych PSP 72 i PALO*

 

 

Psycholog szkolny

 

PATRYK HAŁAJCZAK
 

Opieka nad klasami 4 – 7

 

 

Psycholog  szkolny

 

ZBIGNIEW

DZIEKAN

 

Opieka nad klasami  ósmymi i PALO*

 

 

 

 

 

Poniedziałek

 

 

09.45  – 14.10

.

 

08.00-10.30

 

 

10.00 – 13.45

 

Wtorek

 

 

08.05 – 11.30

 

 

12.00-15.30

 

10.00-15.45

 

 

Środa

 

 

09.50 – 12.25

 

 

08.00-10.30

 

10.00– 12.35

 

 

Czwartek

 

 

10.45 – 14.10

 

 

12.00-15.00

 

9.10-12.35

 

 

Piątek

 

 

8.55 – 11.35

 

 

09.30-14.30

 

 

12.45-13.45

 

 

*W zależności od potrzeb, wzajemnych uzgodnień oraz ustaleń z dyrektorem szkoły nauczyciele-specjaliści mogą również świadczyć pomoc uczniom, nauczycielom i rodzicom uczniów innych klas niż poniżej przypisane.

 

Na spotkanie z nauczycielem-specjalistą (zdalne lub stacjonarne) można umówić się za pośrednictwem e-dziennika (Librusa).