Biblioteka

Regulamin pandemiczny biblioteki 2021-22

RACHUNEK NA CELE BIBLIOTEKI:
41 1020 1055 0000 9502 0258 7525


Oprócz najnowszych książek, które widnieją na zdjęciu, jest w bibliotece wiele innych książek dla Młodzieży: problemowych, psychologicznych, fantastycznych, kryminalnych, horrorów. Nowości były wystawiane sukcesywnie przez cały rok szkolny.