Uwaga! Poniższe dokumenty mogą ulec zmianie, ponieważ uzyskaliśmy informację z Kuratorium Oświaty  w Warszawie, iż MEN przewiduje nowelizację prawa oświatowego.