Dlaczego warto wybrać nasze LO?

Oto 10 powodów, dla których warto wybrać PALO

 1. Za Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie stoi ponad 25-letnie doświadczenie – zespół szkół prywatnych „Szkoła Marzeń”, który powstał w 1992 roku.

W jego ramach przez 6 lat prowadziliśmy Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1, z sukcesem przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych.

2. Sprawdzona i doświadczona kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele akademiccy.

Gros nauczycieli PALO pracuje od lat w naszym gimnazjum oraz starszych klasach 8-letniej szkoły podstawowej. Mają doświadczenie w pracy zarówno w naszym ww. liceum, jak i innych szkołach średnich (np. LO im. St. Batorego, LO im. B. Prusa,  LO im. Witkacego – w Warszawie; LO im. W. Pileckiego w Piasecznie, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej przy Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) a także na uniwersytetach i innych wyższych uczelniach. W gronie naszych nauczycieli są egzaminatorzy i współpracownicy Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Nasze liceum ma w nazwie określenie „Akademickie”, ponieważ:

a) zatrudnia aktualnych oraz byłych nauczycieli-wykładowców uczelni wyższych  (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński,  Uniwersytet – SWPS),

b) przygotowuje swoich uczniów do egzaminów na konkretne studia, dlatego są do wyboru profile: humanistyczno-prawniczy, przyrodniczo-medyczny, informatyczno-matematyczny, spoełeczno-ekonomiczny; uczeń po klasie I może zmienić profil,

c) korzysta z warsztatów, prelekcji, innych zajęć na uczelniach wyższych oraz w innych instytucjach: na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkole Filmowej w Warszawie, na Uniwersytetem SWPS, w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, na Akademii Leona Koźmińskiego, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (symulowane rozprawy sądowe) czy  Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.

4. PALO kładzie nacisk na nauczanie j. angielskiego, dlatego każda klasa (grupa) ma obowiązkowe lekcje j. angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz konwersacje z native speakerem bez względu na wybrany przez ucznia profil. Lekcje j. angielskiego odbywają się w małych grupach. Na wybranych przedmiotach (np. historia, wos, biologia) realizujemy elementy nauczania dwujęzycznego (tj. w j. angielskim). Uczniów szczególnie zainteresowanych językiem Szekspira i Jamesa Bonda przygotowujemy do konkursów  oraz egzaminów na certyfikaty (np. CAE).

5. Indywidualizujemy pracę  z naszymi uczniami. Najpierw diagnozujemy mocne i słabe strony młodego człowieka, następnie wzmacniamy te pierwsze oraz rozwijamy te drugie. Służą temu zajęcia z coachingu  kariery (prowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz tutoringu. Pomagamy młodzieży wybrać swoją drogę w życiu, w tym studia (również zagraniczne), na których najpełniej rozwinie swoje predyspozycje. Indywidualizacji sprzyja liczba uczniów w klasie – do 18 osób. Młodzież uzdolnioną w danej dziedzinie przygotowujemy do udziału w konkursach przedmiotowych.

6. Uczymy wystąpień publicznych, autoprezentacji. Służą temu debaty, w tym oksfordzka, indywidualne multimedialne prezentacje uczniowskie (również w j. obcych).

7. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – w ciągu 8 lat wzięliśmy udział w 4 projektach wymiany uczniów  Comenius oraz Erasmus+. Współpracowaliśmy ze szkołami m. in. w Niemczech, Hiszpanii, Turcji, Francji, Czechach czy na Litwie.

8. Nasi uczniowie poznają język i kulturę Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Francji w ramach wyjazdów  naukowych do tych krajów. Służy temu również projekt pt. Stolice Europy (Rzym, Londyn, Paryż, Berlin). Dbamy o to, by młody człowiek był świadomym obywatelem Europy oraz patriotą własnego Kraju.

9. Szkoła ma własny budynek o użytkowej powierzchni blisko 6 000 mkw., z pracowniami, boiskiem sportowym i pełnowymiarową salą gimnastyczną.

10. O miejsca w liceach w roku szkolnym 2019/20 będzie się ubiegać podwójny rocznik: absolwenci podstawówek i gimnazjów. Nie zdawaj się na los, sam zadbaj o przyszłość! No i nie trać czasu w korkach do Warszawy.