Profile

JAK ORGANIZUJEMY KSZTAŁCENIE?

1. Profile


Uczniowie PALO w danym oddziale mają do wyboru cztery profile:

a. przyrodniczy-medyczny,

b. humanistyczno-prawniczy,

c. społeczno-ekonomiczny,

d. informatyczno-matematyczny.

W ramach tych profili przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym wybrane zostały pod kątem wyboru studiów wyższych – np.: medycyny, fizjoterapii, prawa i administracji, kierunków ekonomicznych. Wyjątkiem jest j. angielski – lekcje na poziomie rozszerzonym mają wszyscy uczniowie, nawet jeśli nie przystępują do egzaminu maturalnego na tym poziomie.

Wyboru profilu dokonuje się przed rozpoczęciem nauki w PALO. Po I klasie profil można zmienić.

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowego profilu, uzależnione jednak to jest od zgody organu prowadzącego szkołę (co z kolei może być warunkowane liczbą osób nim zainteresowanych).

Poniżej można zapoznać się ze szkolnymi planami nauczania, czyli siatką godzin:

2. Języki obce

Uczniowie uczą się 2 j. obcych:
– j. angielskiego, który jest obowiązkowy,
– jednego języka do wyboru: hiszpańskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Bez względu na wybrany profil, uczniowie mają lekcje j. angielskiego nie tylko na poziomie podstawowym, ale również rozszerzonym. Dodatkowo w ramach każdego profilu odbywają się zajęcia z native speakerem j. angielskiego, na wybranych zaś lekcjach (np. historia, wos, biologia) są elementy nauczania dwujęzycznego (w j. angielskim).

3. Liczebność klas/grup

Oddział („klasa”) liczy do 18 uczniów.

Zajęcia mogą być organizowane w ramach oddziału lub w grupach międzyoddziałowych. W każdym z tych przypadków liczba uczniów nie przekracza 18. Wyjątkiem są lekcje j. angielskiego oraz II j. obcego, na których w grupie maksymalnie może być 12 uczniów, oraz lekcje wf (do 25 uczniów).

Niektóre zajęcia mogą być realizowane nie w systemie klasowo-lekcyjnym, np. warsztaty coaching kariery, prowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, są zblokowane w wyznaczone z góry dni.