Zajęcia dodatkowe

Plan zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2022/23:

Zajęcia pozalekcyjne PALO

 

Regulamin organizowania zajęć pozalekcyjnych