Wyniki egzaminu maturalnego

Średnie wyniki procentowe egzaminu maturalnego w PALO w r. 2022

Przedmiot poziom PALO kraj
biologia r 57 43
chemia r 52 37
geografia r 68 40
historia r 45 35
informatyka r 61 40
j. angielski p 97 76
j. angielski r 87 63
j. niemiecki r 74 52
j. polski p 61 54
j. polski r 64 55
matematyka p 86 58
matematyka r 54 33

100% uczniów zdało egzamin maturalny.