Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich

W roku szkolnym 2021/2022 Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące (PALO) realizowało będzie finansowany ze środków europejskich projekt międzynarodowy, opracowany przez zespół nauczycieli przy udziale samorządu szkolnego.

Projekt pt.: „Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich” będzie składał się z działań przygotowawczych, tygodniowej wizyty polskich uczniów w liceum w Paryżu (Cite Scolaire Henri Bergson) oraz z działań podsumowujących, w toku których powstaną odpowiednie produkty końcowe.

Projekt ma na celu rozwój umiejętności językowych (język angielski i język francuski) oraz kompetencji naszych licealistów w zakresie komunikacji międzykulturowej, wzmocnienie tożsamości europejskiej poprzez praktyczne doświadczenie podobieństw i różnic pomiędzy kulturą polską a francuską, a także – pogłębienie wiedzy szkolnej z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i historii sztuki.

 


PROJEKT UNIJNY FRSE PO WER – JEDNOŚĆ I WIELOŚĆ KULTUR EUROPEJSKICH

W dniach 19-25 września grupa uczniów i nauczycieli PALO przebywała w Paryżu w ramach projektu “Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich”. Był to niezwykle intensywny i pełen wrażeń tydzień, o czym można się przekonać dzięki pieczołowicie przez nas zebranym i opracowanym produktom końcowym projektu.


FOTORELACJE Z PARYŻA

Fotorelacja_A.Frączek

Fotorelacja_A.Herman

Fotorelacja_A.Nieć

Fotorelacja_A.Wójcik

Fotorelacja_D.Furmańczyk

Fotorelacja_E.Odrowąż_Coates

Fotorelacja_H.Brzeska

Fotorelacja_J.Skrzypek

Fotorelacja_K.Modzelewski

Fotorelacja_M.Herman

Fotorelacja_M.Pryzmont

Fotorelacja_O.Dziwulski

Fotorelacja_O.Ruszniak

Fotorelacja_P.Sternicki

Fotorelacja_T.Saganek

Fotorelacja_W.Gowin

Fotorelacja_W.Redek

 

PROJEKTY GRUPOWE Z LUWRU

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5

 

PROJEKTY INDYWIDUALNE Z MUZEUM ORSAY

Orsay_Brzeska_H.

Orsay_Dziwulski_O.

Orsay_Frączek_A.

Orsay_Furmańczyk_D.

Orsay_Gowin_W.

Orsay_Herman_A.

Orsay_Herman_M.

Orsay_Modzelewski_K.

Orsay_Nieć_A.

Orsay_Odrowąż.Coates_E.

Orsay_Pryzmont_M.

Orsay_Redek_W.

Orsay_Ruszniak_O.

Orsay_Saganek_T.

Orsay_Skrzypek_J.

Orsay_Sternicki_P.

Orsay_Wójcik_A.

 


15 i 17 listopada dokonaliśmy uroczystego podsumowania naszego projektu edukacyjnego “Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich”. Wszyscy aktualni uczniowie PALO (15 listopada) oraz potencjalni, przyszli (17 listopada) zapoznali się z naszymi produktami końcowymi. Uczestnicy projektu wyświetlili projektowego vloga, zaprezentowali i omówili wyniki ankiet na temat wzajemnych stereotypów oraz stylu życia i świata wartości polskiej i francuskiej młodzieży. Wyjaśniliśmy, na czym polegają podobieństwa i różnice pomiędzy naszym liceum a francuską szkołą partnerską i systemem szkolnym. Wreszcie zaprezentowaliśmy również najciekawsze fragmenty uczniowskich fotorelacji oraz projektów grupowych i indywidualnych z paryskich instytucji kultury. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Stereotypy i tożsamości

Porównanie szkół

Fotorelacje

Luwr i Orsay

 

Les amis français, nous vous remercions !!


W aktualnym numerze “Kuriera Południowego” (nr 42/880, s. 5) opublikowano artykuł na temat zrealizowanego w PALO projektu “Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich”. Zapraszamy do lektury!

http://kurierpoludniowy.pl/archiwalne/pdf/piaseczno880.pdf