Rusza rekrutacja licealistów do projektu POLSKA I FRANCJA…

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„POLSKA I FRANCJA – JEDNOŚĆ I WIELOŚĆ KULTUR EUROPEJSKICH”

W RAMACH PROGRAMU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

 

W czwartek, 17 czerwca, rozpoczynamy rekrutację uczniów PALO chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie międzynarodowym. Przypominamy wszystkim, że jest to finansowany ze środków unijnych PROJEKT, a nie darmowa wycieczka, a zatem udział w nim wiąże się ze zobowiązaniem do wykonania określonych zadań.

Co oferujemy?

  1. udział w polsko-francuskim projekcie edukacyjnym i ciekawą przygodę intelektualną;
  2. wyjazd do Paryża w terminie 19-25 września 2021 r. w grupie 17 uczniów i 3 nauczycieli;
  3. obserwowanie lekcji i życia szkolnego w paryskim liceum, a także uczestnictwo we wspólnych warsztatach polsko-francuskich związanych z tematyką projektu;
  4. spacery tematyczne po Paryżu (m.in. Dzielnica Łacińska, Sorbona, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny) i wizyty w miejscach o pierwszorzędnym znaczeniu dla kultury francuskiej i europejskiej (m.in. Wersal, Luwr, Musée d’Orsay, Panteon, Grób Napoleona, Wieża Eiffla);
  5. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, ubezpieczenia i wstępu do zwiedzanych obiektów.

 

Czego wymagamy?

  1. uczestnictwo w zajęciach przygotowujących merytorycznie (j. francuski, kultura Francji, j. angielski do celów projektowych) do wyjazdu w wymiarze 20 godzin we  wrześniu;
  2. aktywny udział w działaniach projektowych w celu rozwoju własnych kompetencji kulturowych, językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich i biznesowych;
  3. realizacja pełnego programu pobytu w Paryżu (załącznik);
  4. aktywny udział w tworzeniu produktów końcowych projektu, które jesteśmy zobowiązani przedstawić do oceny sponsorowi;
  5. Unijny Certyfikat COVID (UCC) (“paszport covidowy”) ważny w dniu wylotu do Francji.

 

Rekrutacja uczestników projektu – w oparciu o ustalony z Samorządem Szkolnym Regulamin (załącznik) – nastąpi przez formularz online, do którego link wszyscy uczniowie PALO otrzymają jako wiadomość w Librusie i będą mogli wypełnić najpóźniej do środy, 23 czerwca, do godz. 10:00 (rano).

Powstanie lista podstawowa i rezerwowa (w razie czyjejś rezygnacji).

Od osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będziemy wymagali dostarczenia
do 1 lipca kompletu niezbędnych danych i dokumentów (w wersji papierowej).