Projekty UE

W roku szkolnym 2021/2022 Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące (PALO) realizowało będzie finansowany ze środków europejskich projekt międzynarodowy, opracowany przez zespół nauczycieli przy udziale samorządu szkolnego.

Projekt pt.: „Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich” będzie składał się z działań przygotowawczych, tygodniowej wizyty polskich uczniów w liceum w Paryżu (Cite Scolaire Henri Bergson) oraz z działań podsumowujących, w toku których powstaną odpowiednie produkty końcowe.

Projekt ma na celu rozwój umiejętności językowych (język angielski i język francuski) oraz kompetencji naszych licealistów w zakresie komunikacji międzykulturowej, wzmocnienie tożsamości europejskiej poprzez praktyczne doświadczenie podobieństw i różnic pomiędzy kulturą polską a francuską, a także – pogłębienie wiedzy szkolnej z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i historii sztuki.