Rada Szkoły

Skład osobowy Rady Szkoły w roku szkolnym 2019/20:

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły:

P. Prezes Maria Moykowska
P. Dyrektor Kazimierz Stankiewicz
P. Wicedyrektor Anna Tomczyk
P. Zbigniew Dziekan
P. Hanna Banaszak
P. Aleksandra Grobelna

Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład Rady Szkoły:

Kl. I A – p. Piotr Herman
Kl. I B – p. Joanna Pryzmont
Kl. I C – p. Renata Maciejewska