Rada Szkoły

Skład osobowy Rady Szkoły
w roku szkolnym 2020/21

Przedstawicieleszkoły wchodzący w skład Rady Szkoły:

p. K. Stankiewicz
p. A. Tomczyk
p. Z. Dziekan
p. H. Banaszak
p. S. Polakowski

Przedstawiciele rodziców wchodzący w skład Rady Szkoły:

Kl. 1A – Anna Odrowąż-Coates
Kl. 2A – Anna Badowska (w I półroczu), Piotr Fajks (w II półroczu)
Kl. 2B – Joanna Pryzmont
Kl. 2C – Renata Maciejewska