Rada Szkoły

Skład osobowy Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/21

Przedstawiciele rodziców wchodzący w skład Rady Szkoły:

Kl. 1A – Anna Odrowąż-Coates
Kl. 2A – Anna Badowska (w I półroczu), Piotr Fajks (w II półroczu)
Kl. 2B – Joanna Pryzmont
Kl. 2C – Renata Maciejewska