Rada Szkoły

SKŁAD OSOBOWY RADY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły:

Dyrektor Szkoły- p. Kazimierz Stankiewicz
Wicedyrektor Szkoły- p. Anna Tomczyk
p. Zbigniew Dziekan
p. Hanna Banaszak/ p. Mariola Porada
p. Julia Ziółkowska/ p. Julita Węgrzyn

Przedstawiciele rodziców wchodzący w skład Rady Szkoły:

kl. IA – p. Kinga Radowiecka
kl. IB – p. Krzysztof Frąc
kl. IIA – p. Sławomir Wolny
kl. IIIA – p. Maciej Korzeniowski
kl. IVA – p. Agata Górka
kl. IVB – p. Joanna Pryzmont