Rada Szkoły

SKŁAD OSOBOWY RADY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły:

Dyrektor Szkoły- p. Kazimierz Stankiewicz
Wicedyrektor Szkoły- p. Anna Tomczyk
p. Zbigniew Dziekan
p. Mariola Porada
p. Julita Węgrzyn
p. Julia Ziółkowska

Przedstawiciele rodziców wchodzący w skład Rady Szkoły:

1A p. Anna Lipińska
1B p. 1 sze półrocze – Pani KATARZYNA WOŹNIAK-MRYGOŃ, 2 półrocze – Pani ELŻBIETA SIATKOWSKA.
2A p. Kinga Radowiecka
2B p. Krzysztof Frąc
3A P. Sławomir Wolny
4A p. Joanna Harasimiuk