REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TAK DALEKO, TAK BLISKO – POLSKA I HISZPANIA JAKO RUBIEŻE EUROPY”

W RAMACH PROGRAMU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Już 1 września rozpoczynamy rekrutację uczniów PALO chętnych do wzięcia udziału w naszym kolejnym projekcie europejskim. Przypominamy wszystkim, że jest to finansowany ze środków unijnych PROJEKT, a nie darmowa wycieczka, a zatem udział w nim wiąże się ze zobowiązaniem do wykonania określonych zadań.

Co oferujemy?

  1. udział w polsko-hiszpańskim projekcie edukacyjnym i ciekawą przygodę intelektualną;
  2. wyjazd do Madrytu w terminie 25 września – 1 października 2022 r. w grupie 20 uczniów i 3 nauczycieli;
  3. obserwowanie lekcji i życia szkolnego w podmadryckim liceum, a także uczestnictwo we wspólnych warsztatach polsko-hiszpańskich związanych z tematyką projektu;
  4. spacery tematyczne po Madrycie i wizyty w miejscach o pierwszorzędnym znaczeniu dla kultury hiszpańskiej i europejskiej (m.in. Muzeum Prado, Escorial, katedra i Alcazar w Toledo);
  5. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, ubezpieczenia i wstępu do zwiedzanych obiektów.

Czego wymagamy?

  1. uczestnictwo w zajęciach przygotowujących merytorycznie (j. hiszpański, historia i kultura Hiszpanii, j. angielski do celów projektowych) do wyjazdu w łącznym wymiarze 20 godzin, w terminach 10, 17, 24 września;
  2. aktywny udział w działaniach projektowych w celu rozwoju własnych kompetencji kulturowych, językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich i biznesowych;
  3. realizacja pełnego programu pobytu w Madrycie;
  4. aktywny udział w tworzeniu produktów końcowych projektu, które jesteśmy zobowiązani przedstawić do oceny sponsorowi.

 

Rekrutacja uczestników projektu – w oparciu o ustalony z Samorządem Szkolnym Regulamin (załącznik- REGULAMIN_REKRUTACJI_MADRYT) – nastąpi przez formularz online, do którego link wszyscy uczniowie PALO otrzymają jako wiadomość w Librusie i będą mogli wypełnić najpóźniej do czwartku, 8 września, do godz. 10:00 (rano).

Powstanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa (w razie czyjejś rezygnacji).

O wynikach rekrutacji jej uczestnicy zostaną powiadomieni w Librusie najpóźniej w dniu 9 września (piątek).

Od osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będziemy wymagali dostarczenia
do 13 września (wtorek) kompletu niezbędnych danych i dokumentów (w wersji papierowej).

 

ZAPRASZAMY!

 

Opiekunowie projektu:

Kamila Gądek-Kownacka

Piotr Podemski

Szymon Polakowski