Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

WYNIKI REKRUTACJI

DO KLASY I

PRYWATNEGO AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W PIASECZNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

1. Dziękuję wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w rekrutacji do PALO!

Podaję poniżej alfabetyczne listy uczniów zakwalifikowanych do klasy I zarówno 4-letniego, jak i 3-letniego LO.

2. Rodziców uczniów z listy podstawowej proszę o dopełnienie formalności zgodnie z poniższym harmonogramem, o ile są zdecydowani na wybór naszej szkoły. Zwracam uwagę na to, iż niedopełnienie czynności wymienionych w harmonogramie tożsame jest z rezygnacją z miejsca w PALO.

3. Uczniów z listy rezerwowej proszę o cierpliwość: będziemy z Państwem się kontaktować, by zaproponować miejsce w szkole, gdy nastąpią rezygnacje z listy podstawowej – najpóźniej po 10 kwietnia br., kiedy to upłynie termin na uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

4. Nie upubliczniamy danych uczniów, którzy nie zakwalifikowali się do naszej szkoły.

5. Proszę śledzić naszą stronę internetową, w szczególności zakładkę „Rekrutacja”, gdzie będziemy umieszczali informacje dot. przyszłego roku szkolnego (m. in. szkolny zestaw podręczników, zapisy na dowóz autokarem szkolnym, termin uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, wyjazd integracyjny we wrześniu).

 

Kazimierz Stankiewicz

Dyrektor PALO

 

 

 

 LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO KLASY I 4-LETENIEGO PALO (PO KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

1

BACIA MAŁGORZATA

2

BADOWSKA KATARZYNA

3

BIERUT ALEKSANDER

4

BOCHEŃSKA MAJA

5

CHMIELEWSKA KLARA

6

CHOŁDA ALEKSANDRA

7

DEMIRSEREN WIKTOR

8

DROGOWSKI ADAM

9

DUSZKIEWICZ ALEKSANDER

10

FAJKS JEREMI

11

GIERYCH BIBIANA

12

GLEN BARBARA

13

GRABOWSKA JULIA

14

HERBSTEIN MARIE

15

HOŁUB MAGDALENA

16

JĘDRZEJAK  KATARZYNA

17

JUŃCZYK PRZEMYSŁAW

18

KAMIENIK KSAWERY

19

KARWASIŃSKI GRZEGORZ

20

KOŁEK ALICJA

21

KOPERSKI KUBA

22

KOZICKI PIOTR

23

KOZIEJA HANNA

24

KULIK JULIA

25

KULIKOWSKI MICHAŁ

26

LEWANDOWSKA IGA

27

ŁASKA ZOFIA

28

MOGILNICKI MIKOŁAJ

29

MOJSA OLIWIA

30

MROCZKOWSKA HELENA

31

MYDŁOWSKI BENEDYKT

32

NIEDZIELSKA MAJA

33

OLEJNICZAK LENA

34

OŻAREK JAKUB

35

PAJĄK MICHALINA

36

PONIATOWSKI PIOTR

37

PRYZMONT MARIA

38

ROZBICKA WERONIKA

39

RUSIN KAJA

40

SAGANEK TAMARA

41

SEREDYN WIKTORIA

42

SKRZYPEK JAKUB

43

SMORĄG ANDRZEJ

44

STERNICKI PAWEŁ

45

TZIMAS BRUNO

46

WACHULEC KAMILA

47

WIERNICKA KLARA

48

WIŚNIEWSKI MATEUSZ

49

WOJEWODA MIKOŁAJ

50

WÓJCICKA KAROLINA

51

WYCZÓŁKOWSKI WOJCIECH

52

ZADROŻNY KRZYSZTOF

53

ZATORSKA MAIA

54

ZAWADZKI KRZYSZTOF

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO KLASY I 4-LETENIEGO PALO (PO KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

1

BAJTAŁA ANNA

2

CICHOCKA NATALIA

3

CISZEWSKA ZOFIA

4

DULCZEWSKI MAKSYMILIAN

5

GUZ ANNA

6

HERMAN ANNA

7

HERMAN MARIA

8

JASNOCH PATRYK

9

JĘDRZEJAK KRZYSZTOF

10

KASPERSKI FILIP

11

KRZYSTEK BENIAMIN

12

LABUT DANIEL

13

MAJCHEREK PATRYCJA

14

NAGADOWSKI KONRAD

15

OBCOWSKA KINGA

16

PAŁKA IGOR

17

PIETRZYK AGATA

18

PILCH KONRAD

19

PRZYSŁUPSKI FRANCISZEK

20

RUSZNIAK OLGIERD

21

TRĘBICKA ALEKSANDRA

22

WEŁDYCZ ŁUCJA

23

WOJCIECHOWSKI NORBERT

24

WOJTCZAK MAJA

25

ZAREMBA KACPER

 

 Uwaga! Na liście podstawowej 3-letniego PALO (dla absolwentów gimnazjum) jest 24 kandydatów, podczas gdy klasa może liczyć 18 osób.

Zakładamy, że nie wszystkie znajdujące się na niej osoby zdecydują się na wybór naszej szkoły i w konsekwencji liczba ta wyniesie 18 uczniów albo mniej.  Jeśli zatem ostatecznie będzie mnie niż 18 osób, będziemy zapraszali na wolne miejsca kandydatów z listy rezerwowej.

Gdyby jednak się okazało, iż rezygnacji będzie mało, będziemy zapraszali kandydatów z listy rezerwowej, by w ten sposób utworzyć nie 1, lecz 2 oddziały.

W związku z tym prosimy uczniów i ich rodziców z listy rezerwowej o cierpliwość, najpóźniej po 10 kwietnia powiadomimy o możliwościach, jakie możemy zaoferować.

 

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO KLASY I 3-LETENIEGO PALO (PO KLASIE 3 GIMNAZJUM)

1

BORKOWSKI MICHAŁ

2

FILIPOWSKA ADA

3

GOLUBIŃSKA EWA

4

GOWIN WIKTORIA

5

JANISZOWSKA-DOWNAROWICZ NINA

6

KUDRA PATRYCJA

7

KUREK ANNA

8

LIPIECKA LENA

9

MACIEJEWSKI TYMON

10

MAGIERSKI MATEUSZ

11

MALINOWSKA JULIA

12

MARCINIAK ZOFIA

13

MICHALCZYK JAROSŁAW

14

MIĘTKIEWICZ KRZYSZTOF

15

MODZELEWSKI KAROL

16

NADOLSKA MAJA

17

SEKUŁA JULIUSZ

18

SŁONIEWSKA MARIA

19

STRUZIK STANISŁAW

20

STRZELCZYK JAKUB

21

SZAFRAŃSKI BARTŁOMIEJ

22

TOMASIAK MAKSYMILIAN

23

WAGA JAN

24

WAŚ WIKTORIA

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO KLASY I 3-LETENIEGO PALO (PO KLASIE 3 GIMNAZJUM)

1

BRZESKA HELENA

2

DEKA PAWEŁ

3

REDEK WIKTORIA

4

ŚMIGIELSKI JĘDRZEJ

5

TRALEWICZ-PIELAK LAURA

6

WAWRZYNIAK PATRYK

7

WNUK PIOTR

 


O REKRUTACJI DO PALO

Rozpoczęliśmy rekrutację do naszego liceum na rok szkolny 2019/20.

Serdecznie zapraszamy uczniów klasy 8.  szkoły podstawowej  do 4-letniego liceum, a młodzież gimnazjalną – do 3-letniego LO w roku szkolnym 2019/20!

Obecnie prowadzimy rekrutację wyłącznie do kl. I na rok szkolny  2019/20.

Regulamin rekrutacji jest poniżej:

 Regulamin rekrutacji

Udział w rekrutacji jest tożsamy z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1. DZIEŃ OTWARTY

Dzień otwarty odbędzie się 16 lutego 2019 r., o godz. 10.00 w budynku szkoły przy ul. Zielonej 14 w Piasecznie. W programie m. in.: lekcje/warsztaty otwarte dla uczniów, zwiedzanie szkoły, spotkanie z dyrektorem PALO, omówienie szczegółów dot. zasad rekrutacji, poczęstunek.

Zapraszamy zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Wypełnij i wyślij powyższy e-formularz. Potrzebujemy tych informacji, by przygotować lekcje/warsztaty otwarte dla uczniów.

2. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, NIEBĘDĄCYCH UCZNIAMI

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ”

LUB PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2 „SZKOŁY MARZEŃ” W PIASECZNIE

Egzaminy wstępne do PALO odbędą się 9 marca 2019 r.:

- godz. 9.00-9.45: j. polski,

- godz. 10.00-10.45: matematyka,

- godz. 11.00-11.45: j. angielski

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest wypełnienie i wysłanie DO 2 MARCA powyższego e-formularza. Potrzebujemy tych informacji, by zorganizować egzaminy.

Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce powinien złożyć w sekretariacie najpóźniej w dniu egzaminów kopię tej opinii. Na tej podstawie wydłużony zostanie czas pracy na egzaminie o 10 min. Możliwość wglądu do arkuszy egzaminów wstępnych: od 25 marca do 30 kwietnia 2019 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły.

Najpóźniej 9 marca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (na formularzu PALO);

b) zaświadczenie,  z wykazem klasyfikacyjnych ocen z zajęć dydaktycznych oraz zachowania uzyskanych  na I półrocze ze szkoły, do której uczęszcza, poświadczone przez wychowawcę lub dyrektora szkoły, zawierające pieczęć szkoły;

c) oświadczenie o wyborze profilu oraz II j. obcego (na formularzu PALO);

d) kopię orzeczenia lub  opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile uczeń posiada

oraz

e) wnieść w kasie szkoły 100 zł opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Laureaci i finaliści konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych przeprowadzanych pod auspicjami Kuratorium Oświaty są zwolnieni z wszystkich egzaminów wstępnych – na podstawie złożonego w sekretariacie szkoły najpóźniej 9 marca 2019 r. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu (dyplomu). Najpóźniej 9 marca br. rodzice tych uczniów składają w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (na formularzu PALO);

b) oświadczenie o wyborze profilu oraz II j. obcego (na formularzu PALO).

Uczniowie, którzy zdali egzamin z j. angielskiego przynajmniej na poziomie B2, są zwolnieni z egzaminu z j. angielskiego – na podstawie kopii złożonego najpóźniej 9 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły zaświadczenia/certyfikatu (np. First Certificate in English (FCE)).

 

3. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW, BĘDĄCYCH UCZNIAMI

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ”

LUB PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2 „SZKOŁY MARZEŃ” W PIASECZNIE

Kandydaci będący uczniami lub absolwentami  Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” lub Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie nie przystępują do egzaminów wstępnych.

Najpóźniej 9 marca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (na formularzu PALO);

b) oświadczenie o wyborze profilu oraz II j. obcego (na formularzu PALO).

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PALO

NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

Do 22 marca 2019 r., na stronie internetowej PALO w zakładce „Rekrutacja”.

5. WYMOGI FORMALNE ZWIĄZANE Z ZAPISANIEM UCZNIA DO PALO

Do 5 kwietnia należy złożyć w sekretariacie szkoły:

a) deklarację wyboru etyki/religii (na formularzu PALO),

b) podpisaną umowę kształcenia.

Powyższe druki można pobrać  w sekretariacie szkoły lub otrzymać je mailem – po uprzednim wysłaniu takiej prośby pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

Do 10 kwietnia należy przelać na rachunek PALO w Banku Santander 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956 opłatę rekrutacyjną w wysokości 2000 zł.,  z czego1000 zł idzie na poczet czesnego za szkołę za I miesiąc nauki (tj. wrzesień). W przypadku niepodjęcia nauki w PALO ww. kwota 2000 zł nie podlega zwrotowi.

Do 28 czerwca należy złożyć w sekretariacie szkoły – odpowiednio:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum albo szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty albo gimnazjalnego.

Podanie o przyjęcie ucznia do PALO

Oświadczenie o wyborze profilu, I-II języka obcego

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów GIMNAZJUM

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oświadczenie dot. wyboru etyki/religii w PALO