Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Nowe warunki rekrutacji do PALO

Uprzejmie informuję o tym, że dostosowujemy zasady rekrutacji do PALO do warunków wynikających z pandemii.

Wkrótce otrzymają Państwo informację o nowych zasadach rekrutacji.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor PALO


Zmiana terminu dnia otwartego w PALO

W związku z tym, że 7 marca odbędzie się Międzynarodowy Salon Edukacyjny „Perspektyw”,  ulega zmianie termin dnia otwartego dla kandydatów do PALO oraz ich rodziców.

Serdecznie zapraszam na dzień otwarty w PALO 14 marca (sobota) , o godz. 10.00.

Kazimierz Stankiewicz

Dyrektor PALO


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21:

Harmonogram                                                    Wymagania_egzamin z matematyki

                                                                              Wymagania_egzamin z j. polskiego

                                                                              Wymagania_egzamin z j. angielskiego


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20

Nabór uczniów do PALO na rok szkolny 2019/20 w głównym terminie zakończył się 9 marca.  Rodziców uczniów zainteresowanych ewentualnymi wolnymi miejscami w klasie I  prosimy o przesłanie powyższego e-formularza.


 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIA KLASY I PALO W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Zwracamy uwagę na to, że podręczniki na poziomie rozszerzonym należy wybrać w zależności od tego, jaki profil wskazany został w pisemnej deklaracji złożonej w sekretariacie szkoły. Przedmioty występujące w danym profilu można sprawdzić poniżej:

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów GIMNAZJUM

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Wykaz podręczników dla 4-letniego LO (dla absolwentów szkół podstawowych):

Lista podręczników

Wykaz podręczników dla 3-letniego PALO (dla absolwentów gimnazjum):

Lista podręczników

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu http://mojepodreczniki.pl/

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, czujemy się w obowiązku zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższy podmiot.

Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.


Regulamin rekrutacji do PALO- rok szkolny 2020/21

Podanie o przyjęcie do PALO

Oświadczenie o wyborze profilu, I-II języka obcego

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów GIMNAZJUM

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oświadczenie dot. wyboru etyki/religii w PALO