Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Oto 10 powodów, dla których warto wybrać PALO


Nowe warunki rekrutacji do PALO

Szanowni Państwo,

poniżej podaję do wiadomość Kandydatów oraz ich Rodziców regulamin i harmonogram rekrutacji do kl. I PALO na rok szkolny 2020/21 dostosowany do warunków wynikających z pandemii.

Główne zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu – to:

1.         zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminów wstępnych; rekrutacja oparta zostanie na ocenach uzyskanych przez kandydata w I półroczu bieżącego roku szkolnego;

2.         nowe terminy w harmonogramie rekrutacji, w tym:

a)         4 maja, godz. 17.00  – dzień otwarty na platformie Zoom (zapraszamy do zapisywania się do 29 kwietnia pod adresem: sekretariat@szkolamarzen.pl),

b)         do 8 maja – złożenie dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w harmonogramie (jeśli jednak ktoś już je złożył, nie ma potrzeby ponownego składania),

c)         do 15 maja – ogłoszenie wyników rekrutacji.

W załączonych dokumentach znajdą Państwo m. in.  informację o szczegółowych kryteriach rekrutacji, przywilejach oraz opłatach za szkołę (zniżki w czesnym, możliwość zwolnienia z opłat w kl. I etc.). Regulamin oraz harmonogram będą dostępne od 21 kwietnia również na szkolnej stronie internetowej.

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt pod adresem: sekretariat@szkolamarzen.pl

 JUŻ 15 MAJA MOŻNA MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE PAŃSTWA DZIECKO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO NAUKĘ W DOBREJ SZKOLE. W BARDZO DOBREJ SZKOLE.

Łączę wyrazy szacunku

Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor PALO

Regulamin rekrutacji do PALO

Harmonogram rekrutacji do PALO na rok szkolny 2020/21

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20

Nabór uczniów do PALO na rok szkolny 2019/20 w głównym terminie zakończył się 9 marca.  Rodziców uczniów zainteresowanych ewentualnymi wolnymi miejscami w klasie I  prosimy o przesłanie powyższego e-formularza.


 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIA KLASY I PALO W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Zwracamy uwagę na to, że podręczniki na poziomie rozszerzonym należy wybrać w zależności od tego, jaki profil wskazany został w pisemnej deklaracji złożonej w sekretariacie szkoły. Przedmioty występujące w danym profilu można sprawdzić poniżej:

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów GIMNAZJUM

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o wyborze profilu – dot. absolwentów 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Wykaz podręczników dla 4-letniego LO (dla absolwentów szkół podstawowych):

Lista podręczników

Wykaz podręczników dla 3-letniego PALO (dla absolwentów gimnazjum):

Lista podręczników

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu http://mojepodreczniki.pl/

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, czujemy się w obowiązku zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższy podmiot.

Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.


DOKUMENTY DLA KANDYDATA DO PALO

Regulamin rekrutacji do PALO

Harmonogram rekrutacji do PALO na rok szkolny 2020/21

Podanie o przyjęcie do PALO

Oświadczenie-wybór profilu

Oświadczenie – etyka-religia

PALO_Profil humanistyczno-prawniczy

PALO_Profil informatyczno-matematyczny

PALO_Profil społeczno-ekonomiczny

PALO_Profil przyrodniczo-medyczny