Tak daleko, tak blisko – Polska i Hiszpania jako rubieże Europy

Grupa nauczycieli PALO wróciła właśnie z wizyty przygotowawczej w Madrycie, w ramach realizowanego przez nas projektu „Tak daleko, tak blisko. Polska i Hiszpania jako rubieże Europy”. Poznaliśmy szkołę partnerską, dwujęzyczne liceum w Getafe, omówiliśmy zasady współpracy oraz sprawdziliśmy na miejscu warunki zakwaterowania i wyżywienia.

W ramach tego samego projektu grupą 20 uczniów i 3 nauczycieli wybierzemy się do Madrytu w terminie 25 września – 1 października 2022 r., aby wziąć udział we wspólnych zajęciach szkolnych z hiszpańskimi partnerami oraz poznać bliżej kulturę hiszpańską poprzez wizyty w najważniejszych dla niej miejscach (m.in. Prado, Escorial, Toledo). Decyzją sponsora w projekcie NIE MOGĄ wziąć udziału osoby, które skorzystały już z funduszy Programu PO WER w ramach naszego poprzedniego projektu – paryskiego.

Rekrutacja zainteresowanych udziałem w projekcie madryckim uczniów odbędzie się w dniach 1-8 września 2022 r. (przypomnimy!), a podstawowym kryterium będzie średnia ocen rocznych w roku szkolnym 2021/2022, przy czym będzie można uzyskać dodatkowe punkty za celującą lub bardzo dobrą ocenę z języka angielskiego, języka hiszpańskiego i historii oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Obowiązkowy element projektu stanowi również przygotowanie merytoryczne z języka hiszpańskiego, kultury i historii Hiszpanii oraz języka angielskiego do celów projektowych, które odbędzie się w trzy soboty – 10, 17 i 24 września, w łącznym wymiarze 20 godzin.

Równocześnie miło nam poinformować, że Narodowa Agencja Programu UE Erasmus+ przyznała nam również fundusze na przeprowadzenie kolejnego projektu, który będziemy realizowali w PALO w nowym roku szkolnym, pod hasłem: „Dwujęzyczność drogą do edukacji przyszłości”. Będzie on składał się z 2 modułów:

– szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dwujęzycznej, w wybranych krajach europejskich;

– wizyty grupy 20 uczniów i 3 nauczycieli w szkole partnerskiej w Turku, w Finlandii.

Tym razem będziemy starali się zgłębić sekrety globalnego sukcesu fińskiego modelu edukacji, by potem urządzić sobie (choć częściowo) Turku w Piaseczne. Bliższe informacje podamy na początku nowego roku szkolnego, ale już teraz wiadomo, że w projekcie fińskim BĘDĄ MOGŁY brać udział również osoby, które uczestniczyły wcześniej w projektach paryskim i madryckim (inne źródło finansowania – Erasmus+, a nie PO WER).

Zapraszamy naszych uczniów do wspólnego poznawania Europy!

 

 


WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW PALO

DO PROJEKTU

TAK DALEKO, TAK BLISKO. POLSKA I HISZPANIA JAKO RUBIEŻE EUROPY

PO WER FRSE

 

Dziękujemy wszystkim uczniom PALO, którzy wyrazili wolę wzięcia udziału w projekcie „Tak daleko, tak blisko. Polska i Hiszpania jako rubieże Europy”

Ponieważ w projekcie mamy 20 miejsc, poniżej publikujemy pełną listę rankingową:

– uczniów zakwalifikowanych (20 najwyższych wyników);

– uczniów na liście rezerwowej (z punktacją 4,47 i niższą).

Prosimy wszystkich uczniów, którzy nadal są zainteresowani udziałem w projekcie (również tych z listy rezerwowej), o odczytanie wiadomości, którą otrzymaliście w czwartek 8.09 na Librusie. Zawiera ona Wasz kod (do odczytania poniższej listy rankingowej), listę dokumentów, które należy nam dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 12 września oraz terminy obowiązkowych zajęć przygotowawczych.

Niedostarczenie dokumentacji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie, który zaproponujemy wówczas kolejnej osobie z listy rezerwowej, od której do 12 września otrzymamy dokumenty.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

p.podemski@szkolamarzen.pl

s.polakowski@szkolamarzen.pl

KOD UCZNIA SUMA PUNKTÓW
18 7,56
6 7,51
7 7,13
4 6,91
11 6,89
13 6,39
10 6,26
9 6,10
14 6,09
1 6,08
3 5,97
15 5,88
12 5,67
20 5,21
8 5,05
22 5,04
23 4,98
5 4,86
16 4,74
21 4,60
2 4,47
19 3,97
17 3,73

 


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TAK DALEKO, TAK BLISKO – POLSKA I HISZPANIA JAKO RUBIEŻE EUROPY”

W RAMACH PROGRAMU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Już 1 września rozpoczynamy rekrutację uczniów PALO chętnych do wzięcia udziału w naszym kolejnym projekcie europejskim. Przypominamy wszystkim, że jest to finansowany ze środków unijnych PROJEKT, a nie darmowa wycieczka, a zatem udział w nim wiąże się ze zobowiązaniem do wykonania określonych zadań.

Co oferujemy?

  1. udział w polsko-hiszpańskim projekcie edukacyjnym i ciekawą przygodę intelektualną;
  2. wyjazd do Madrytu w terminie 25 września – 1 października 2022 r. w grupie 20 uczniów i 3 nauczycieli;
  3. obserwowanie lekcji i życia szkolnego w podmadryckim liceum, a także uczestnictwo we wspólnych warsztatach polsko-hiszpańskich związanych z tematyką projektu;
  4. spacery tematyczne po Madrycie i wizyty w miejscach o pierwszorzędnym znaczeniu dla kultury hiszpańskiej i europejskiej (m.in. Muzeum Prado, Escorial, katedra i Alcazar w Toledo);
  5. pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, ubezpieczenia i wstępu do zwiedzanych obiektów.

Czego wymagamy?

  1. uczestnictwo w zajęciach przygotowujących merytorycznie (j. hiszpański, historia i kultura Hiszpanii, j. angielski do celów projektowych) do wyjazdu w łącznym wymiarze 20 godzin, w terminach 10, 17, 24 września;
  2. aktywny udział w działaniach projektowych w celu rozwoju własnych kompetencji kulturowych, językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich i biznesowych;
  3. realizacja pełnego programu pobytu w Madrycie;
  4. aktywny udział w tworzeniu produktów końcowych projektu, które jesteśmy zobowiązani przedstawić do oceny sponsorowi.

 

Rekrutacja uczestników projektu – w oparciu o ustalony z Samorządem Szkolnym Regulamin (załącznik- REGULAMIN_REKRUTACJI_MADRYT) – nastąpi przez formularz online, do którego link wszyscy uczniowie PALO otrzymają jako wiadomość w Librusie i będą mogli wypełnić najpóźniej do czwartku, 8 września, do godz. 10:00 (rano).

Powstanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa (w razie czyjejś rezygnacji).

O wynikach rekrutacji jej uczestnicy zostaną powiadomieni w Librusie najpóźniej w dniu 9 września (piątek).

Od osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będziemy wymagali dostarczenia
do 13 września (wtorek) kompletu niezbędnych danych i dokumentów (w wersji papierowej).

 

ZAPRASZAMY!

 

Opiekunowie projektu:

Kamila Gądek-Kownacka

Piotr Podemski

Szymon Polakowski


W dniach 25 września – 1 października, w ramach projektu „Tak daleko, tak blisko. Polska i Hiszpania jako rubieże Europy”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ze środków Unii Europejskiej, grupa 20 uczniów i 3 nauczycieli PALO udała się z wizytą do dwujęzycznej szkoły partnerskiej La Senda w Getafe pod Madrytem. Właściwie od pierwszych chwil stało się jasne, że tytuł naszego projektu trafia w samo sedno – choć geograficznie nasze kraje są od siebie oddalone, nić porozumienia, sympatii, przyjaźni (a czasem i… miłości) zawiązała się między Polakami i Hiszpanami (a zwłaszcza Hiszpankami) właściwie od pierwszego wejrzenia.

Codzienne poranne lekcje najrozmaitszych przedmiotów w hiszpańskim liceum dwujęzycznym pozwoliły nam świetnie poznać specyfikę tamtejszego systemu edukacji. Wspólne warsztaty tematyczne z Hiszpanami w oparciu o przeprowadzone wcześniej wśród polskich i hiszpańskich uczniów sondaże zapewniły dodatkowo możliwość wzajemnego poznania swych wartości, przekonań, problemów i opinii, a także stereotypów. Wspólnemu zwiedzaniu Madrytu i okolic (m.in. Pałac Królewski, Muzeum Prado, Escorial, Toledo) z referatami licealistów w języku angielskim towarzyszył wspólny śmiech, żywiołowe śpiewy i wyrazy sympatii („I love you!” – krzyczał do naszej grupy przypadkowo spotkany na ulicy Getafe uczeń szkoły partnerskiej).

Na koniec odbyła się wspólna biesiada (w menu znalazła się oczywiście paella), z brawurowym wykonaniem przez polsko-hiszpańskie towarzystwo tradycyjnej pieśni „Que viva España”, zakończonej gromkim „¡Olé!”. Hiszpanie zrewanżowali się nam wręczeniem pamiątkowej chusty z oddającym atmosferę spotkania napisem: „Polonia y España amigos para siempre”. Chociaż nie zakładał tego pierwotnie nasz projekt, hiszpańscy uczniowie i nauczyciele zdecydowali, że będą chcieli – nawet bez pomocy środków europejskich – odwiedzić nas w Polsce pod koniec tego roku szkolnego. Bez wątpienia dzięki naszemu projektowi odczuwalna odległość między Madrytem a Warszawą skutecznie się zmniejszyła, a za kilka miesięcy możemy mieć wręcz w Piasecznie Getafe! Kolejny raz udało nam się dołożyć małą cegiełkę do budowy wspólnej Europy.

 


W piątek, 28 października, dokonaliśmy uroczystego podsumowania naszego projektu „Tak daleko, tak blisko. Polska i Hiszpania jako rubieże Europy” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER), który formalnie właśnie dobiega końca.

W obecności całej społeczności szkolnej uczestnicy projektu opowiadali o swoich doświadczeniach oraz wypracowanych rezultatach. Była zatem mowa o podobieństwach i różnicach pomiędzy polskim i hiszpańskim systemem szkolnym oraz inspiracjach, jakie będziemy chcieli zaczerpnąć od Hiszpanów, do wykorzystania w naszej codziennej pracy. Licealiści przypomnieli też swoje anglojęzyczne referaty na temat poznawanych zabytków kultury hiszpańskiej, które komentowali następnie i uzupełniali uczniowie hiszpańscy (ćwiczenie publicznych wystąpień). Dalej zaprezentowano projekty grupowe i indywidualne – jako raporty ze wspólnych z Hiszpanami działań projektowych w Muzeum Prado oraz Muzeum Sztuki Współczesnej Królowej Zofii w Madrycie. Całości dopełniło krótkie podsumowanie uczniowskich fotorelacji, stanowiących autorskie zapisy – dzień po dniu i punkt po punkcie – indywidualnych refleksji z tej wyprawy w poszukiwaniu tożsamości europejskiej. Najbardziej jednak z pewnością spodobał się zebranym vlog – pełen dobrych emocji i energii, filmowy obraz tego, jak wykuwała się serdeczna polsko-hiszpańska przyjaźń. Analiza przeprowadzonych jeszcze przed wyjazdem do Hiszpanii ankiet wykazała, że polsko-hiszpańskie stereotypy częściowo się potwierdziły (zwykle te pozytywne), natomiast wiele innych – przy bezpośrednim poznaniu – zostało obalonych.

Wszystkie produkty końcowe projektu publikujemy poniżej.

Więcej informacji można znaleźć w poświęconym naszemu projektowi artykule, opublikowanym w bieżącym numerze „Kuriera Południowego”  (na s. 3):

http://kurierpoludniowy.pl/archiwalne/pdf/piaseczno922.pdf

Traf chciał, że tego samego dnia, kiedy świętowaliśmy zakończenie POWER-owskiego projektu madryckiego, na konto szkoły wpłynęły od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji fundusze na realizację nowego projektu Erasmus+ pt.: „Dwujęzyczność drogą do edukacji przyszłości”. Tym razem, ciągle ucząc się Europy, będziemy starali się podpatrywać nowe inspiracje u mistrzów szkolnych innowacji – Finów. A zatem – cała naprzód na daleką Północ!

Podsumowanie projektu

Materiały z warsztatów – stereotypy polsko-hiszpańskie

Vlog projektowy:

Fotorelacje

Projekt indywidualny z Reina Sofia

Projekt grupowy z Muzeum Prado

Kamila Gądek-Kownacka

Piotr Podemski

Szymon Polakowski


RUSZA NOWY PROJEKT EUROPEJSKI W PALO – POLSKA I HISZPANIA JAKO RUBIEŻE EUROPY

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaakceptowała do sfinansowania, przedstawiony przez zespół nauczycieli PALO projekt pt.: TAK DALEKO, TAK BLISKO. POLSKA I HISZPANIA JAKO RUBIEŻE EUROPY. Budżet projektu wynosi 114.246 złotych.

Projekt zostanie sfinansowany w ramach programu PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Projekt będzie składał się z:
– działań przygotowawczych (m.in. rekrutacja zainteresowanych uczniów oraz zajęcia wprowadzające);
– tygodniowej mobilności grupy uczniów i nauczycieli do partnerskiego liceum w Madrycie (poranki spędzane w szkole, popołudnia na wizytach w instytucjach kultury) ;
– działań podsumowujących i promocyjnych (m.in. opracowanie i zaprezentowanie produktów końcowych projektu).

Wkrótce podamy do publicznej wiadomości informacje na temat zasad i harmonogramu rekrutacji do projektu chętnych uczniów. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych!