Tak daleko, tak blisko – Polska i Hiszpania jako rubieże Europy

RUSZA NOWY PROJEKT EUROPEJSKI W PALO – POLSKA I HISZPANIA JAKO RUBIEŻE EUROPY

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaakceptowała do sfinansowania, przedstawiony przez zespół nauczycieli PALO projekt pt.: TAK DALEKO, TAK BLISKO. POLSKA I HISZPANIA JAKO RUBIEŻE EUROPY. Budżet projektu wynosi 114.246 złotych.

Projekt zostanie sfinansowany w ramach programu PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Projekt będzie składał się z:
– działań przygotowawczych (m.in. rekrutacja zainteresowanych uczniów oraz zajęcia wprowadzające);
– tygodniowej mobilności grupy uczniów i nauczycieli do partnerskiego liceum w Madrycie (poranki spędzane w szkole, popołudnia na wizytach w instytucjach kultury) ;
– działań podsumowujących i promocyjnych (m.in. opracowanie i zaprezentowanie produktów końcowych projektu).

Wkrótce podamy do publicznej wiadomości informacje na temat zasad i harmonogramu rekrutacji do projektu chętnych uczniów. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych!