Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 2 września, godz. 12.00
Zebranie z rodzicami 3 września, godz. 17.00
Wyjazd integracyjny 4-6 września
Rada Szkoły 9  października, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października, godz. 10.00
Dzień otwarty 13 listopada, od godz. 17.00
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 listopada
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 8 listopada
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  do 16 grudnia
Wigilia szkolna 17 grudnia, godz. 17.00
Przerwa świąteczna 23 grudnia – 1 stycznia
Dni wolne od zajęć szkolnych 2, 3 stycznia
Święto 3 Króli – dzień wolny od zajęć szkolnych 6 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych do 13 stycznia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 15 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza 27 stycznia
Zebranie z rodzicami 29 stycznia, godz. 17.00
Ferie zimowe 10-23 lutego
Dzień otwarty 25 marca, od godz. 17.00
Klasowe spotkania wielkanocne 8 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia
Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 maja
Rada Szkoły 13 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 15 maja
Zebranie z rodzicami 27 maja, godz. 17.00
„Zielona szkoła” 1-5 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych do 8 czerwca
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 10 czerwca, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych do 10 czerwca
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych     12 czerwca
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 26 czerwca, godz. 16.00
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia