Kalendarz roku szkolnego

Zmiany w kalendarzu roku szkolnego PALO

w związku z decyzją MEN o zmianie organizacji roku szkolnego

Dni wolne od zajęć szkolnych 21, 22 grudnia
Ferie zimowe 4-17 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych 25 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna 27 stycznia
Początek II półrocza 28 stycznia
Zebranie z rodzicami 3 lutego, godz. 17.00

 


Ze względu na pandemię dzień otwarty w I półroczu odbędzie się zdalnie, na platformie Zoom. W związku z tym zmieniają się planowe terminy dni otwartych  na poniższe:

- klasy 7, 8 i PALO: 25 listopada, 2 grudnia (termin rezerwowy).

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 1 września, godz. 12.00
Zebranie z rodzicami 9 września, godz. 17.00
Rada Szkoły 7  października, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października, godz. 10.00
Dzień otwarty 4 listopada, od godz. 17.00
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 10 listopada
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  do 11 grudnia
Wigilia szkolna 22 grudnia, godz. 10.00
Przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Święta – dni wolne od zajęć szkolnych 1, 6 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych do 11 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna 13 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza 14 stycznia
Ferie zimowe 18-31 stycznia
Zebranie z rodzicami 3 lutego, godz. 17.00
Dzień otwarty 3 marca, od godz. 17.00
Klasowe spotkania wielkanocne 31 marca
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia
Rada Szkoły 12 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 15 maja
Zebranie z rodzicami 2 czerwca, godz. 17.00
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych     4 czerwca
Wyjazd naukowy 7-11 czerwca*
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych do 14 czerwca
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 16 czerwca, godz. 16.30
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 25 czerwca, godz. 13.00
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia

 

*Ewentualnie w kwietniu, jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli.

 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zebrań, w szczególności prowadzonych on line – za uprzednią zgodą dyrektora szkoły.