Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23 1 września, godz. 12.00
Zebranie z rodzicami kl. 1, 2: 7 września, godz. 17.00

kl. 3, 4: 14 września, godz. 17.00

Wyjazd edukacyjny do Berlina 5-9 września
Wycieczka integracyjna uczniów kl. 1. 14-16 września
Wyjazd do Madrytu w ramach projektu UE Erasmus+ 25 września – 1 października
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października, godz. 11.00
Rada Szkoły 19  października, godz. 17.00
Dzień wolny od zajęć szkolnych 31 października
Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 listopada
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 10 listopada
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami 16 listopada, od godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  w kl. 4 do 30 listopada
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  w kl. 1-3 do 19 grudnia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 4      19 grudnia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4 21 grudnia
Początek II półrocza w kl. 4 22 grudnia
Wigilia szkolna 22 grudnia, godz. 10.00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Trzech Króli – dzień wolny od zajęć szkolnych 6 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 1-3 do 31 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 1-3, godz. 16.30 1 lutego, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 1-3 2 lutego
Zebranie wychowawców z rodzicami 8 lutego, godz. 17.00
Ferie zimowe 13-26 lutego
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami 22 marca, od godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4 do 10 marca
Klasowe spotkania wielkanocne 5 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4             do 18 kwietnia
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla kl. 4 19 kwietnia, godz. 16.30
Rada Szkoły 26 kwietnia, godz. 17.00
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 28 kwietnia
Zakończenie zajęć szkolnych w kl. 4. 28 kwietnia
Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 maja
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych            3 maja
Egzaminy maturalne godz. 9.00:

4 maja – j. polski (pp)

5 maja – j, angielski (pp)

8 maja – matematyka (pp)

Pozostałe egzaminy – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE.

Dni wolne od zajęć szkolnych w klasach 1-3 4,5 maja
„Zielona szkoła” w kl. 1-3 8-12 maja
Dni wolne od zajęć szkolnych w dniach egzaminów maturalnych  – 15-22 maja                    – w zależności od wybranych przez maturzystów przedmiotów
Zebranie z rodzicami 17 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 28 kwietnia
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 8 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych   9 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych do 13 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna 14 czerwca, godz. 16.30
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 23 czerwca, godz. 12.00
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia

Termin studniówki do 30 września ustalają wychowawcy z uczniami oraz ich rodzicami.