Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 1 września, godz. 14.00
Zebranie z rodzicami 15 września, godz. 17.00
Wyjazd edukacyjny Wrzesień, zgodnie z osobnym harmonogramem
Rada Szkoły 6  października, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października, godz. 11.00
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 10 listopada
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Dzień wolny od zajęć szkolnych 12 listopada
Dzień otwarty 17 listopada, od godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  do 20 grudnia
Wigilia szkolna 22 grudnia, godz. 10.00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Trzech Króli – dzień wolny od zajęć szkolnych 6 stycznia
Dzień wolny od zajęć szkolnych 7 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych do 17 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna 19 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza 20 stycznia
Zebranie z rodzicami 26 stycznia, godz. 17.00
Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego
Dzień otwarty 9 marca, od godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 3c do 4 kwietnia
Klasowe spotkania wielkanocne 13 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 3c  do 11 kwietnia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla kl. 3c 20 kwietnia, godz. 16.30
Rada Szkoły 27 kwietnia, godz. 17.00
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 29 kwietnia
Zakończenie zajęć szkolnych w klasie trzeciej PALO 3-letniego 29 kwietnia
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych   3 maja
Egzaminy maturalne w kl. 3 c 4 maja – j. polski (zp)

5 maja – matematyka (zr)

6 maja – j, angielski (zr)

Każdy o godz. 9.00

Pozostałe egzaminy – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE.

Dni wolne od zajęć szkolnych w oddziałach niematuralnych
4-6 maja
Zebranie z rodzicami 11 maja, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 13 maja
Wyjazd naukowy 23-27 maja
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 16 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych     17 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych do 13 czerwca
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 15 czerwca, godz. 16.30
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 24 czerwca, godz. 13.00
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia