Raport z Badań Własnych

O PROJEKCIE EDUKACYJNYM

„RAPORT Z BADAŃ WŁASNYCH” (RBW)

             Projekt edukacyjny RBW, ma na celu: rozwój osobisty; rozwijanie i promowanie indywidualnych zainteresowań naukowych uczniów; wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy badawczej; doskonalenie umiejętności krytycznej analizy i syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł oraz rozwiązywania problemów; kształcenie umiejętności redagowania tekstów formalnych, naukowych i popularnonaukowych.

Projekt edukacyjny RBW ma charakter obowiązkowy dla każdego ucznia PALO. Polega na przygotowaniu w każdym roku szkolnym pracy pisemnej o objętości 1800-2200 wyrazów z jednego wybranego przez siebie przedmiotu pod opieką nauczyciela.

Do 15 października uczniowie wybierali nauczycieli, którzy będą promotorami  RBW oraz określali  ogólne pole badawcze przyszłego RBW, które nie musi mieścić się w ramach szkolnego programu nauki danego przedmiotu.

Do 15 listopada uczniowie zaproponowali konkretne tematy swoich prac w formie pytania badawczego.

Uczniowie w swoich pracach podejmują niejednokrotnie bardzo trudne, ale i intrygujące obszary badawcze, np:

– Czy minuta trwa minutę?

– Historia piłkarskiej ligi w Anglii.

– Polifonia a demokracja w związku z twórczością Jana Sebastiana Bacha.

– Moda jako wyraz przeciwstawiania się stereotypom.

– Wpływ mediów społecznościowych na współczesną młodzież.

– Jakie są obecne i przyszłe zastosowania jadu węży.

– Wpływ mikropłatności na naszą przyszłość.

– Geneza muzyki hiphopowej i jej wpływ na popkulturę.

– Dysonans poznawczy w codziennym życiu osób anankastycznych.

To jedynie ok. 10% wszystkich tematów, ale już ten krótki przegląd zapowiada, jak różnorodne, oryginalne i intrygujące będą Raporty z Badań Własnych uczniów PALO.

Gdy temat został już ostatecznie sformułowany, zaczyna się zasadnicza część pracy; zbieranie materiałów, bibliografii; zapoznawanie się z opracowaniami naukowymi, segregowanie materiału, konstruowanie wniosków; redagowanie ostatecznej wersji swojego sprawozdania z badań.

Myślimy o tym, aby najciekawsze prace były prezentowane szerszemu gronu odbiorców.