Szkolne Debaty Oksfordzkie

ŚWIĄTECZNA DEBATA OKSFORDZKA

Czy nauczyciele potrafią się z siebie śmiać? Okazało się, że tak!

W ramach projektu comiesięcznych debat oksfordzkich w PALO  ̶  tym razem w debacie świątecznej  ̶ to nauczyciele wraz z Dyrekcją naszego liceum wystąpili w roli mówców. Marszałkiem oraz sekretarzem debaty stali się uczniowie: Maria Pryzmont i Mateusz Wojciechowski.

Drużyny rozważały następujący temat: Czy pogląd o wyższości Świąt Wielkiejnocy nad Świętami Bożego Narodzenia jest słuszny? Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że dyskusja pozbawiona była jakichkolwiek odniesień do kontekstu religijnego.

Już sama absurdalność tematu cytowanego z wykładów satyryka Jana Tadeusza Stanisławskiego – profesora mniemanologii stosowanej – wywoływała uśmiech na twarzach i widzów, i mówców.

W argumentacji wykorzystywano rozmaite rekwizyty: wielkanocne zajączki i bożonarodzeniowe drzewka; nawet elementy garderoby takie, jak: swetry, marynarki, szaliki czy różowe buty znalazły w uzasadnieniu właściwe miejsce.

Pojedynek na argumenty był zaciekły. Ostatecznie zwyciężyła drużyna opozycji broniąca stanowiska, że pogląd o wyższości Świąt Wielkiejnocy nad Świętami Bożego Narodzenia jest niesłuszny.

Po ogłoszeniu werdyktu i krótkim podsumowaniu Pana Dyrektora, wszystkich obecnych w sali połączyła piosenka pt.: All you need is love zespołu The Beatles.
Uniwersalne przesłanie tego ponadczasowego utworu jest wspólne wszystkim ludziom na świecie – bez względu na jakiekolwiek różnice.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Sylwia Sapocińska


 DEBATA OKSFORDZKA NR 2

W naszym liceum – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – odbyła się druga debata oksfordzka.  Jak zwykle temat dyskusji dotyczył ważnych i aktualnych problemów współczesnego świata. Tym razem przyjął formę następującego pytania: Czy powinniśmy przyjmować w Europie uchodźców, którzy przypływają przez Morze Śródziemne?

Uczniowie PALO w dojrzały sposób rozważali ten problem, a wypowiedzi niektórych osób zadziwiły słuchaczy dojrzałością treści i formy. Widać było, że większość uczestników debaty rzetelnie przygotowała się do odegrania przypisanych im ról. W uzasadnieniu pojawiały się ciekawe argumenty, często odwołujące się do danych liczbowych pochodzących z rzetelnych źródeł.

Tym razem sędziowie przyznali I miejsce uczniom reprezentującym klasę IA. Gratulujemy!

Zbliżają się święta. Ciekawe, jakie pytanie stanie się punktem wyjścia grudniowej debaty.


W piątek, 11 października wszystkie klasy naszego liceum uczestniczyły w finałowej szkolnej Debacie Oksfordzkiej na temat: Czy 4 lata rządów PIS przysłużyły się Polsce?

Klasy były reprezentowane przez czteroosobowe zespoły (wyłonione wcześniej podczas debat klasowych).

Swoją obecnością zaszczycili nas p. Dyrektor Kazimierz Stankiewicz oraz p. Dyrektor Anna Tomczyk. Marszałkami debaty byli pp. Piotr Podemski i Sylwia Sapocińska. W rolę sędziów – zgodnie z regulaminem – wcielili się nauczyciele obecni podczas debaty.

Wszystkie drużyny musiały być przygotowane do obrony tezy postawionej zarówno przez drużynę Propozycji, jak i Opozycji. Uczestnicy wypowiadali się merytorycznie, starali się wnikliwie analizować argumenty strony przeciwnej. Potrafili odpowiadać na pytania i kontrargumentować tezy zawarte w uwagach.

Walka na argumenty była bardzo wyrównana, a sposób prowadzenia dyskusji okazał się ciekawy. Zwyciężyła klasa I C, ale uznanie należy się wszystkim uczestnikom piątkowego wydarzenia.

Życzymy naszym Koleżankom i Kolegom powodzenia w kolejnych sporach na argumenty. Liczymy, że projekt pod nazwą: Debaty Oksfordzkie – będzie się rozwijał w naszym liceum.

Maria Herman (uczennica klasy I A), Jakub Skrzypek (uczeń klasy I B)