Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

Serdecznie zapraszam na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22, która odbędzie się 1 września (środa)!

W związku z pandemią będą obowiązywały następujące podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  1. uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice  (opiekunowie) muszą  zasłaniać nos i usta maseczką wewnątrz budynku szkoły, dezynfekować ręce podczas wchodzenia do szkoły, zachowywać dystans;
  2. ograniczamy liczebność zgromadzeń jak poniżej:

–  uczniowi kl. 0-4 może towarzyszyć tylko 1 rodzic albo inny opiekun;

– uczniom kl. 5-8 i PALO nie mogą towarzyszyć rodzice lub inni opiekunowie,

– uroczystości będą się odbywały z jednoczesnym udziałem ograniczonej liczby klas – jak poniżej:

GODZINA KLASA Miejsce
8.00 0, 1 Sala gimnastyczna.
9.00 2
10.00 3
11.00 4
12.00 5,6
13.00 7,8
14.00 PALO

W zależności od sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulec zmianie. Uprzejmie zatem proszę o sprawdzenie 27 sierpnia na szkolnej stronie internetowej aktualnej organizacji uroczystości.

Tymczasem życzę pogodnych, bezpiecznych i beztroskich wakacji!

Kazimierz Stankiewicz

Dyrektor szkół