Wyniki rekrutacji do projektu POLSKA I FRANCJA…

WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW PALO

 DO PROJEKTU

„POLSKA I FRANCJA – JEDNOŚĆ I WIELOŚĆ KULTUR EUROPEJSKICH”

PO WER FRSE

            Dziękujemy wszystkim uczniom PALO, którzy wyrazili wolę wzięcia udziału w projekcie „Polska i Francja – jedność i wielość kultur europejskich”.

Ponieważ w projekcie mamy 17 miejsc, poniżej publikujemy pełną listę rankingową:

– uczniów zakwalifikowanych (17 najwyższych wyników);

– uczniów na liście rezerwowej (z punktacją 5,87 i niższą).

 

Prosimy wszystkich uczniów, którzy nadal są zainteresowani udziałem w projekcie (również tych z listy rezerwowej), o odczytanie wiadomości, którą otrzymacie dziś na Librusie.

Będzie ona zawierała Wasz kod (do odczytania poniższej listy rankingowej) oraz listę dokumentów, które należy nam dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 1 lipca.

Niedostarczenie dokumentacji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie, który zaproponujemy wówczas kolejnej osobie z listy rezerwowej, od której do 1 lipca otrzymamy dokumenty.

 

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

p.podemski@szkolamarzen.pl

s.polakowski@szkolamarzen.pl

KOD UCZNIA SUMA PUNKTÓW
29. 7,1
7. 7,01
20. 6,73
25. 6,72
8. 6,66
6. 6,64
13. 6,56
23. 6,5
12. 6,43
2. 6,33
3. 6,33
14. 6,3
1. 6,29
9. 6,07
17. 6,07
15. 5,97
4. 5,93
33. 5,87
19. 5,68
27. 5,66
18. 5,55
10. 5,46
16. 5,46
30. 5,46
11. 5,35
24. 5,18
31. 5,17
26. 5,14
5. 5,07
21. 5,03
28. 5
32. 4,9
22.

4,87