Witamy w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia,

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nr 684/6/2014.

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

Nasza szkoła zapewnia możliwość rzeczywistego rozwoju predyspozycji i zainteresowań muzycznych. Uwrażliwia oraz budzi w dziecku kreatywność i poczucie estetyki.

ZAJĘCIA ZDALNE do 10.04

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca b.r. nasza szkoła będzie realizować kształcenie w formie zdalnej do dnia 10 kwietnia b.r., za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Szczegóły organizacyjne zdalnych lekcji będą na bieżąco przekazywane Rodzicom drogą mailową.