TERESA CHLEBUS – Rytmika, Kształcenie słuchu

Ukończyła z wyróżnieniem sekcję Rytmiki na wydziale Wychowania Muzycznego PSM II st im. Fr. Chopina w Warszawie, studia na wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat współpracowała z Eksperymentalnym Warsztatem Rytmiki w IPN Akademii Mauzycznej, będącym zapleczem dla powstających wówczas studiów Rytmiki.
Pracowała m.in. w PPSM im. K.Szymanowskiego w Warszawie jako nauczyciel umuzykalnienia i rytmiki, oraz w wielu przedszkolach jako instruktor rytmiki. Od wielu lat uczy opracowaną przez siebie metodą malutkie dzieci gry na pianinie i keyboardzie. Wielu jej uczniów kontynuowało z powodzeniem naukę muzyki w Szkołach Muzycznych.

Czytaj więcej

KATARZYNA URBAŃSKA – Zespoły wokalne, Solfeż, Emisja głosu

Ukończyła Akademię Bydgoską (obecnie Uniwersytet Bydgoski) im. Kazimierza Wielkiego na Wydziale Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność edukacja muzyczna oraz dyrygentura chóralna. Naukę kontynuowała na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu, specjalizując się w zakresie oratoryjno-pieśniarskim w klasie śpiewu solowego profesora Piotra Łykowskiego. W trakcie studiów koncertowała w kraju i zagranicą (m.in. koncerty w ramach festiwalu Wratislawia Cantans we Wrocławiu oraz cykl recitali muzyki dawnej we Francji). Na tej samej uczelni ukończyła Podyplomowe Studia Muzykoterapii. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno jako pedagog (rytmika w przedszkolu, emisja głosu, ) oraz jako muzykoterapeuta – zajęcia muzykoterapii grupowej i indywidualnej w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Jej zainteresowania muzyczne dotyczą wykonawstwa muzyki barokowej, działalność pedagogiczna jest natomiast powołaniem, zamiłowaniem i pasją.

Czytaj więcej

KATARZYNA MARCINKOWSKA – Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne (Zielona)

Ukończyła wydział instrumentalny Szkoły Muzycznej im. J. Elsnera w Warszawie w klasie oboju prof. dr hab. K. Wroniszewskiego oraz dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. zw. A. Banasiewicza (2004). Na tej samej uczelni obroniła pracę magisterską z metodyki kształcenia słuchu dla dzieci niewidomych, będąc nauczycielem tego przedmiotu w Szkole Muzycznej dla Niewidomych w Laskach. Ukończyła Specjalizację w zakresie Kształcenia Słuchu w Międzyuczelnianej Katedrze Kształcenia Słuchu (2007). Współpracowała jako instrumentalistka z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i jako instruktor muzyki z Domem Kultury “Włochy” oraz jako dyrygent z Chórem Żydowskim Clil.

Czytaj więcej

MAGDALENA ŻEMEK – Skrzypce (Zielona)

Ukończyła Liceum Muzyczne im.K.Szymanowskiego w Warszawie a następnie wydział instrumentalno – pedagogiczny (filia Białystok) w kl.Prof Promińskiego na Akademii Muzycznej im Fr.Chopina. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2002r .W miedzyczasie grywała w wielu orkiestrach, m.in.przez okres studiów pracowała w Filharmonii Białostockiej, zas na II roku studiów rozpoczęła współpracę z orkiestrą Tomasza Radziwonowicza “Sinfonia Viva”, która w tym roku obchodzi swoje 15 urodziny.Pracę z dziećmi zaczęła jako 18-letnia osoba , dając korepetycję – ćwicząc z maluchami wg wskazówek ich pedagooga.Zaraz po studiach podjęła pracę w Warszawskiej Szkole Muzycznej. Tam pracowała 5 lat -sukcesy pedagogiczne w postaci wyróżnień i zajęcia III miejsca przez uczniów. W trakcie pracy w tejże szkole rozpoczęła kurs nauczania metodą Suzuki. Obecnie jest nauczycielem Suzuki II stopnia

Czytaj więcej

AGNIESZKA LIS – Fortepian (Zielona)

Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu Jerzego Sterczyńskiego oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a także uzupełniające Studium Pedagogiczne. 
Uczestniczyła i ukończyła kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu pianistyki oraz pedagogiki muzycznej, zarówno w Polsce jak i za granicą (m.in. w Wiedniu).
Jest autorką około setki tekstów dziennikarskich do muzycznych czasopism branżowych (Hi-Fi i Muzyka, Studio, Klasyka) oraz do czasopisma MARKETER PLUS (cykle artykułów dotyczących wystąpień publicznych oraz przygotowywania szkoleń). 
Prowadziła autorski cykl zajęć muzycznych dla małych dzieci “Do-Re-Mi-Fasolka”, w którym pokazywała kilkuletnim dzieciakom świat muzyki od strony zabaw słuchowych, ruchowych i plastycznych. 
Wydała dwie powieści obyczajowe (“Jutro będzie normalnie”, “Samotność we dwoje”) oraz cykl bajek dla przedszkolaków “Przygody Pana Parasola”. Jest laureatką kilku ogólnopolskich konkursów literackich. 

“Uczę, bo lubię” – mówi podsumowuje Agnieszka Lis swoja prace z uczniami.

Czytaj więcej

VIOLETTA CZERNIK – SZARECKA – Fortepian (Zielona)

Ukończyła Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w Warszawie , później dwa Wydziały Akademii Muzycznej w Warszawie: Wydział Wychowanie Muzyczne, dyrygowanie w klasie prof. Andrzeja Banasiewicza oraz Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów u prof. Feliksa Rączkowskiego. Była stypendystką – Fundacji im. Alberta Schweizera we Francji ( kurs interpretacji muzyki organowej). Ukończyła wiele kursów i szkoleń pedagogicznych( np. kurs tańca integracyjnego). Współpracowała jako pianistka, akompaniatorka, korepetytorka chóru Surma i chóru Vars Cantabile w Warszawie. Liczne koncerty w Polsce i Europie ( wielokrotnie Francja, Grecja, Niemcy).

Doświadczenie pedagogiczne zdobyła jako nauczyciel szkół muzycznych I i II st. oraz jako nauczyciel akademicki – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego a także innych placówek kultury. Pedagog wielu przedmiotów: fortepianu, organów, zasad muzyki i solfeżu, rytmiki, muzyki i sztuki, pianistka, korepetytorka, akompaniatorka. Twórczyni projektu: Studio Ars zajmującego się wszechstronnym rozwojem artystycznym dzieci i młodzieży. Jest autorką programów realizowanych przez Studio Ars.

Czytaj więcej

KAROLINA SOSINOWICZ- Dyrektor szkoły, Fortepian (Zielona)

Absolwentka warszawskiej Akademii Muzycznej na wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie Władysława Kłosiewicza. Na tej samej uczelni uzyskała kwalifikacje pedagogiczne. Swoje umiejętności instrumentalne rozwijała na wielu kursach zarówno w kraju ( Wilanów, Kraków, Warszawa ) jak i zagranicą ( Czechy, Włochy ) gdzie miała okazję korzystać z doświadczenia wielu wybitnych muzyków m. in. E.Baiano, L. U. Mortensen, A. Sapiecha, L. Stawarz. Doświadczenia pedagogicznego nabierała pod okiem prof. M. Niemiry, wybitnego metodyka gry na fortepianie. Działalnością pedagogiczną zajmuje się od 2002 roku. Jej zainteresowania muzyczne koncentruja się wokół muzyki dawnej i wykonawstwa historycznego.

Czytaj więcej