Przesłuchania śródroczne

19 grudnia (czwartek) – SKRZYPCE, WIOLONCZELA – sala stołówki

Godz. 15:30 – klasa 6:

  • Marcelina Świerczyńska
  • Amelia Magajewska
  • Klara Gajny – Piotrowska

Godz. 16:30 – klasa 3

  • Emily Tyrrell
  • Krystyna Tsolka

Godz. 17:00 – klasa 4 i 5

  • Antoni Szalecki
  • Victoria Tyrrell

Godz. 17:30 – klasa 2 C4

  • Aleksander Czutro
  • Martyna Woźniak
  • Aniela Urbańska

Godz. 18:15 – klasa 2 C6

Witamy w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia,

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nr 684/6/2014.

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

Nasza szkoła zapewnia możliwość rzeczywistego rozwoju predyspozycji i zainteresowań muzycznych. Uwrażliwia oraz budzi w dziecku kreatywność i poczucie estetyki.