przesłuchania śródroczne – odwołane

W związku z najnowszym rozporządzeniem MEN-u przedłużającym nakaz nauki zdalnej do dnia 3 stycznia oraz zmieniającym termin ferii na okres 4-17 stycznia 2021 r. przesłuchania śródroczne zostają odwołane. Informacje szczegółowe na temat formy zaliczeń z instrumentu głównego zostaną przesłane mailem.

zajęcia zdalne do 3 stycznia 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30.11.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  nauczanie zdalne zostaje przedłużone do dnia 3 stycznia 2021 r. Informacje zostaną przesłane drogą mailową.

 

rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Od maja rusza rekrutacja do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole proszeni są o wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres k.sosinowicz@szkolamarzen.pl lub wysłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce rekrutacja na naszej stronie.

W zgłoszeniu prosze podać:

  1. Imię, nazwisko i wiek dziecka
  2. do której klasy miałoby być przyjęte dziecko
  3. telefon kontaktowy

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić również telefonicznie: 502 248 587

ZAJĘCIA ZDALNE do 26 czerwca

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja b.r. nasza szkoła będzie realizować kształcenie w formie zdalnej do 26 czerwca b.r.  t.j. do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Szczegóły organizacyjne zdalnych lekcji będą na bieżąco przekazywane Rodzicom drogą mailową.

 

 

 

Witamy w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia,

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nr 684/6/2014.

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

Nasza szkoła zapewnia możliwość rzeczywistego rozwoju predyspozycji i zainteresowań muzycznych. Uwrażliwia oraz budzi w dziecku kreatywność i poczucie estetyki.