Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne w sprawie nowego roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września o godz. 18:30 w sali stołówki.

Osoby uczestniczące w spotkaniu są zobowiązane posiadać maseczki lub przyłbice zakrywające usta i nos.

 

rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Od maja rusza rekrutacja do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice, którzy są zainteresowani nauką swoich dzieci w naszej szkole proszeni są o wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres k.sosinowicz@szkolamarzen.pl lub wysłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce rekrutacja na naszej stronie.

W zgłoszeniu prosze podać:

  1. Imię, nazwisko i wiek dziecka
  2. do której klasy miałoby być przyjęte dziecko
  3. telefon kontaktowy

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić również telefonicznie: 502 248 587

ZAJĘCIA ZDALNE do 26 czerwca

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja b.r. nasza szkoła będzie realizować kształcenie w formie zdalnej do 26 czerwca b.r.  t.j. do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Szczegóły organizacyjne zdalnych lekcji będą na bieżąco przekazywane Rodzicom drogą mailową.

 

 

 

Witamy w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia,

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nr 684/6/2014.

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

Nasza szkoła zapewnia możliwość rzeczywistego rozwoju predyspozycji i zainteresowań muzycznych. Uwrażliwia oraz budzi w dziecku kreatywność i poczucie estetyki.