Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

 

Wrzesień 2 września (poniedziałek) – początek roku godz. 18:30

 

Październik  

 

Listopad  

1 listopada (piatek) – dzień wolny (Wszystkich Świętych)

8 listopada (piątek) – próba generalna zespołów przed koncertem

9 listopada (sobota) – godz. 11 Koncert Jesienny

 

11 listopada (poniedziałek) – dzień wolny

 

Grudzień 12 – 13 grudnia (czwartek,piatek) – fort. przesłuchania śródroczne

19 grudnia (czwartek) – skrzypce, wiolonczela, – przesłuchania śródroczne

23 – 31 grudnia (pon – wt.) – przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

 

Styczeń 1 stycznia (środa) – dzień wolny (Nowy Rok)

2 stycznia (czwartek) – dzień wolny (§ 5 Rozporządzenia MENiS z 28 sierpnia 2017   r. ws. organizacji roku szkolnego)

3 stycznia (piątek) – dzień wolny (§ 5 Rozporządzenia MENiS z 28 sierpnia 2017   r. ws. organizacji roku szkolnego)

6 stycznia – dzień wolny (Trzech Króli)

24 stycznia (piątek) – próba generalna zespołów

25 stycznia (sobota) – Koncert Noworoczny godz. 11,

Rada Pedagogiczna, koniec I semestru

 

Luty 10 lutego – 23 lutego – ferie zimowe

 

Marzec 14 marca (sob) – konkurs Bachowski + przesłuchania a Vista dla klas fort. IV – VI
Kwiecień 3 kwietnia (piąt) – próba generalna zespołów

4 lub 5 kwietnia – koncert wiosenny „Musical”(poza siedzibą szkoły)

 

9 kwietnia – 14 kwietnia (czw. – wt.) – przerwa świąteczna (Wielkanoc)

 

Maj 1 maja (piąt.) – dzień wolny (Święto pracy)

25 (pon) – egzaminy końcoworoczne skrzypce, wiolonczela

27 -28 (śr, czw) – egzaminy końcoworoczne fort.

Czerwiec  

11 czerwca (czwartek) – dzień wolny (Boże Ciało)

12 czerwca (piąt.) –dzień wolny (§ 5 Rozporządzenia MENiS z 28 sierpnia 2017   r. ws. organizacji roku szkolnego)

20 czerwca (sob) – egzaminy końcowe godz. 15 fort, godz. 18 skrzypce, wiolonczela

26 czerwca (piat) – uroczystość zakończenia roku szkolnego