Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

 

Wrzesień 3 września (poniedziałek) – początek roku godz. 18:00 
Październik  
Listopad 1 listopada (czwartek) – dzień wolny (Wszystkich Świętych) 

2 listopada (piątek) – dzień wolny (§ 5 Rozporządzenia MENiS z 28 sierpnia 2017   r. ws. organizacji roku szkolnego)

 

10 listopada (sobota) – koncert jesienny godz. 11 (stołówka)

 

Grudzień 17 grudnia (pon) –vla, vn, cl – przesłuchania śródroczne 

20 grudnia (czw.) – fortepian przesłuchania śródroczne

 

22 – 31 grudnia (sb – pon.) – przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

 

Styczeń 1 stycznia (wtorek) – dzień wolny (Nowy Rok) 

19 stycznia (sobota) – koncert Noworoczny godz. 11 (stołówka)

 

24 stycznia (czwartek) – Rada Pedagogiczna Śródroczna

 

25 stycznia – koniec pierwszego semestru

 

28 stycznia – 10 lutego – ferie zimowe

Luty 28 stycznia – 10 lutego – ferie zimowe 
Marzec 23 marca – konkurs Bachowski + koncert laureatów + przesłuchanie a Vista (fort.) 
Kwiecień 6 kwietnia (sobota) – koncert wiosenny „W krainie tańca” 

18 kwietnia – 23 kwietnia (czw. – wt.) – przerwa świąteczna (Wielkanoc)

 

Maj 1 maja (śr.) – dzień wolny (Święto pracy) 

2 maja (czw.) – dzień wolny (§ 5 Rozporządzenia MENiS z 28 sierpnia 2017   r. ws. organizacji roku szkolnego)

 

3 maja (piąt.) – dzień wolny ( konstytucja 3 maja)

 

27, 28 (pon,wt.) – egzaminy końcoworoczne (fort.)

30 maja (czw.) – egzaminy końcoworoczne (vla. Vn. Cl.)

 

Czerwiec 7 czerwca (piątek) – egzaminy końcowe (fort,) 

15 czerwca (sobota) – godz. 16 Rada Pedagogiczna

 

18 czerwca (wtorek) – zakończenie roku szkolnego

 

19 czerwca (środa) – dzień wolny (§ 5 Rozporządzenia MENiS z 28 sierpnia 2017   r. ws. organizacji roku szkolnego)

 

20 czerwca (czwartek) – dzień wolny (Boże Ciało)

 

21 czerwca (piąt.) – koniec roku szkolnego dzień wolny (§ 5 Rozporządzenia MENiS z 28 sierpnia 2017 r. ws. organizacji roku szkolnego)