W związku z najnowszym rozporządzeniem MEN-u przedłużającym nakaz nauki zdalnej do dnia 3 stycznia oraz zmieniającym termin ferii na okres 4-17 stycznia 2021 r. przesłuchania śródroczne zostają odwołane. Informacje szczegółowe na temat formy zaliczeń z instrumentu głównego zostaną przesłane mailem.