Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia

ul. Zielona 14
05-500 Piaseczno

k.sosinowicz@szkolamarzen.pl
tel. 502 248 587

Jazgarzewszczyna

ul. Okrężna 25A

k.sosinowicz@szkolamarzen.pl

Izabelin/Hornówek

ul. Wojska Polskiego 5

k.sosinowicz@szkolamarzen.pl