Opłaty za naukę w szkole muzycznej wynoszą:

-      550 zł miesięcznie  w roku szkolnym

-      200 zł za każdy miesiąc wakacyjny

Szkoła nie pobiera wpisowego

Każde kolejne dziecko z tej samej rodziny otrzymuje 10% zniżkę na czesne

 

Opłaty należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca na konto:

94 1090 1694 0000 0001 1438 0967

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc którego dotyczy wpłata