Opłaty

Opłaty za naukę w szkole muzycznej wynoszą:

–      550 zł miesięcznie  w roku szkolnym

–      200 zł za każdy miesiąc wakacyjny

Szkoła nie pobiera wpisowego

Każde kolejne dziecko z tej samej rodziny otrzymuje 10% zniżkę na czesne

Opłaty za zajęcia warsztatowe (poza trybem szkolnym):

1 x 30’/tyg  – 230 zł /mc

1 x 45’/tyg – 250 zł/mc

2 x 30’/tyg – 460 zł/ mc

2 x 45’/tyg – 500 zł/mc

powyżej 2 lekcji tygodniowo stawka ustalana jest indywidualnie

W przypadku zajęć warsztatowych nie obowiązują zniżki na kolejne dziecko z tej samej rodziny

Opłaty należy wnosić do 5-tego każdego miesiąca na konto:

94 1090 1694 0000 0001 1438 0967

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc którego dotyczy wpłata