Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 12.08.2020r.  w okresie 26.10 – 8.11 funkcjonowanie szkoły ulegnie zmianie. Informacje zostaną przesłane drogą mailową.