Spotkanie organizacyjne w sprawie nowego roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września o godz. 18:30 w sali stołówki.

Osoby uczestniczące w spotkaniu są zobowiązane posiadać maseczki lub przyłbice zakrywające usta i nos.