Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja b.r. nasza szkoła będzie realizować kształcenie w formie zdalnej do 26 czerwca b.r.  t.j. do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Szczegóły organizacyjne zdalnych lekcji będą na bieżąco przekazywane Rodzicom drogą mailową.