Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nr 684/6/2014.

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasza szkoła zapewnia możliwość rzeczywistego rozwoju predyspozycji i zainteresowań muzycznych. Uwrażliwia oraz budzi w dziecku kreatywność i poczucie estetyki.

Wysokie standardy nauczania wymagają dużo pracy i zaangażowania ale efekty są wymierne i długoterminowe. Stawiamy na profesjonalną edukację przekładającą się na realne umiejętności. Nawet jeżeli nasz uczeń nie zwiąże się w przyszłości z muzyką, zawsze będzie umiał samodzielnie muzykować w gronie rodziny i czerpać z tego przyjemność.

W naszej szkole chcemy przede wszystkim „wciągnąć” ucznia i jego najbliższych w świat muzyki. Sprawić, żeby stała się potrzebnym i lubianym elementem jego codziennego życia.

Serdecznie zapraszamy