Sublimacja suchego lodu

Z klasą 2b obserwowaliśmy sublimację suchego lodu w kolorowych roztworach wodnych. W wyniku tej przemiany fizycznej zaobserwowaliśmy gazowy dwutlenek węgla, który gwałtownie uwalniał się do atmosfery i rozpływał jak mgła wokół kolb. W ten o to sposób dowiedzieliśmy się, że dwutlenek węgla jest gazem cięższym od powietrza.

Brawo my!

Najnowsze komentarze
    Archiwa