AUTOBUS SZKOLNY 2018/19

Załącznik nr 3 – Harmonogram zapisów na dowóz uczniów w roku szkolnym 2018/19

1. Do kiedy należy zgłosić dziecko do przewozu (złożyć deklarację)? Do 20 czerwca 2018 r.
2. Czy można zapisać dziecko po 20.06, np. we wrześniu? Tak, pod warunkiem jednak, że pozostaną wolne miejsca po 20 czerwca.
3. Gdzie należy złożyć zgłoszenie do przewozu? W sekretariacie szkoły.
4. Czy można przesłać zgłoszenie mailem? Tak, podpisany odręcznie skan wypełnionego formularza należy przesłać pod adres:zalesie@szkolamarzen.pl (dotyczy szkoły przy ul. Okrężnej 25 A)

sekretariat@szkolamarzen.pl (dotyczy szkoły przy ulicy Zielonej 14)

5. Kiedy i gdzie złożyć umowy? Do 20 czerwca 2018 r. w sekretariacie szkoły.W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19 (tuż przed i tuż po uroczystości) w holu szkoły, gdzie będzie dyżurował przedstawiciel przewoźnika ( dotyczy przypadków opisanych w pkt. 2).
6. Czy dowóz będzie odpłatny? Tak, na zasadach określonych w regulaminie dowozu.Opłata będzie wynosiła 60% kwoty podanej przez przewoźnika na danej trasie (taryfa – w załącznikach do regulaminu dowozu „Trasy”) . 40% dofinansowuje szkoła. Zniżka dotyczy  jednak wyłącznie opłat za miesięczny dowóz do lub ze szkoły (nie obejmuje opłat za dojazdy rzadsze, np. dwa dni w tygodniu).
7. Czy mogą nastąpić zmiany siatki przystanków? Raczej nie, ponieważ siatka przystanków powstała z uwzględnieniem miejsc zamieszkania uczniów naszych szkół oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Siatkę przystanków ustala przewoźnik. Wszelki ewentualne pytania w tej kwestii należy kierować bezpośrednio do przewoźników.

Szczegóły połączeń  – w załącznikach „Trasy”.

 

8. Kto może udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania, na które nie ma odpowiedzi w regulaminie dowozu? Patcars
p. Andrzej Piotrowski – tel.: 607 779 559;
p. Patryk Piotrowski – tel.: 514 269 955;e-mail: autokary@patcars.pl

Transsport

p. Piotr Rudnicki- tel. 604 497 646,

e-mail: transsport@onet.eu

 

 

Regulamin dowozu uczniów w r. szk. 2018-19

Zał. nr 1_ Deklaracja dowozu ucznia_szkoła przy ul. Zielonej 14_Transsport P. Rudnicki_ 2018-19

Zał. nr 1_ Deklaracja dowozu ucznia_szkoła przy ul. Zielonej 14_Patcars I. Piotrowska_ 2018-19

Trasy Patcars

Załącznik nr 2_Trasy Transsport_2018-19

Załącznik nr 3_Harmonogram zapisów_FAQ

Umowa_Transsport_2018-19
ANEKS do umowy_dotyczy uczniów, kórzy korzystali z dowozu w r. szk. 2017-18 firmy Transsport

Umowa_Patcars_2018-19