Egzamin 8- klasisty

Wyniki egzaminu 8-klasisty Prywatnej Szkoły Podstawowej r 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie (dalej: PSP 72)

Rok: 2019
Przedmiot PSP 72 Kraj
J. polski 85% 63%
Matematyka 80% 45%
J. angielski 96% 59%

 

Rok: 2020
Przedmiot PSP 72 Kraj
J. polski 71% 59%
Matematyka 76% 46%
J. angielski 94% 54%

 

Rok: 2021
Przedmiot PSP 72 Kraj
J. polski 72% 60%
Matematyka 77% 47%
J. angielski 98% 66%
J. niemiecki 98% 49%