PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 „SZKOŁA MARZEŃ” W PIASECZNIE

05-500 Piaseczno, ul. Zielona 14
Tel./fax 022 757-28-99;
e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl

Organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie  przy ul. Zielonej 14, Prywatnego Gimnazjum nr 2 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie, przy ul. Zielonej 14 jest Spółka SAPIENTIA sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000300353, kapitał zakładowy 140.000,00 zł, NIP 7010106761, Regon 141304417.Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 16.00.

Numery kont:

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Zielona 14:
03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

Dyrektor Szkoły – Kazimierz Stankiewicz, e-mail: k.stankiewicz@szkolamarzen.pl

Wicedyrektor Szkoły- Anna Tomczyk, e-mail: a.tomczyk@szkolamarzen.pl

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.
Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00.

DNI TYGODNIA

 

Pedagog szkolny

JOLANTA KOZIEŁŁO

(klasy 0 – 3 PSP 72,

opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych)

 

Psycholog szkolny

MARIA KMIECIAK

(klasy 4- 6 PSP 72)

 

Psycholog szkolny

ANNA MIKULSKA

(klasy 7 – 8 PSP 72,

Prywatne Gimnazjum nr2)

PONIEDZIAŁEK

11:45 – 16:15

8.15 – 14.30

10.00  – 13.25

WTOREK

10.55 – 16.15

10.55 – 16.25

8.15 – 11.40

ŚRODA

11.30– 15.20

8.15 – 14.30

10.55 – 15.30

CZWARTEK

10.00– 15.35

8.15 – 10.45

10.55 – 16.25

PIĄTEK

7.30 –  10.45

8.15 – 9.50

10.00 – 15.30

map002