Kontakt

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72
„SZKOŁA MARZEŃ” W PIASECZNIE

ul. Zielona 14
05-500 Piaseczno
tel. /22/ 757 28 99;
e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl

Organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Oświatowe jest Spółka SAPIENTIA sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000300353, kapitał zakładowy 140.000,00 zł, NIP 7010106761, Regon 141304417.

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Kazimierz Stankiewicz
e-mail: k.stankiewicz@szkolamarzen.pl

Wicedyrektor Szkoły – Anna Tomczyk

e-mail: a.tomczyk@szkolamarzen.pl

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły należy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.

Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 16.00.

 

Numer konta:

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Zielona 14:
03 1090 1694 0000 0001 1438 0956

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI-SPECJALISTÓW PSP 72 I PALO

 2022/2023

Dni tygodnia Pedagog szkolny

 JOLANTA KOZIEŁŁO

Opieka nad klasami 0-3,

opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych PSP 72 i PALO*

Psycholog szkolny

 PATRYK HAŁAJCZAK
 Opieka nad klasami 4 – 7

Psycholog  szkolny

 ZBIGNIEW DZIEKAN

Opieka nad klasami  ósmymi i PALO*

 

Poniedziałek

 

 

09.30  – 14.15

.

 

08.00-09.50

 

08.05-09.50
 

Wtorek

 

 

08.50 – 12.25

 

 

11.00-15.05

 

09.50- 11.40

 

 

Środa

 

 

08.50- 12.25

 

 

08.00-10.45

08.05- 08.50 PALO

09.40- 10.45

11.40- 14.40

 

Czwartek

 

 

08.50- 13.25

 

 

12.00-15.00

08.05- 08.50 PALO

08.50- 13.30

 

Piątek

 

 

Gabinet do dyspozycji psychologa

 

 

09.40-14.30

 

08.05- 09.50

10.35- 11.30 PALO

 

 

*W zależności od potrzeb, wzajemnych uzgodnień oraz ustaleń z dyrektorem szkoły nauczyciele-specjaliści mogą również świadczyć pomoc uczniom, nauczycielom i rodzicom uczniów innych klas niż poniżej przypisane.

 

Na spotkanie z nauczycielem-specjalistą (zdalne lub stacjonarne) można umówić się za pośrednictwem e-dziennika (Librusa).