23

Kazimierz Stankiewicz – Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes zarządu

25

Anna Tomczyk – Wicedyrektor szkoły