Szkolenia zagraniczne nauczycieli POWER 2017

Innovative approaches to teaching course

W maju 2018 uczestniczyłam w tygodniowym kursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Kurs odbył się w stolicy Finlandii- Helsinkach i dotyczył poprawy jakości i efektywności nauczania.

Kurs był podzielony na dziewięć modułów i obejmował między innymi takie zagadnienie jak: nauczanie w XXI wieku, krytyczne i kreatywne myślenie, używanie nowoczesnych technologii w klasie, klasy międzykulturowe, przystosowanie materiałów do różnych poziomów nauczania czy jak świadomości przebiegu procesu uczenia się.

Oprócz niezwykle przydatnej wiedzy oraz różnorodnych materiałów dydaktycznych, które udało mi się zgromadzić podczas kursu , miałam okazję również poznać nauczycieli z różnych państw Europy m.in. z Irlandii, Chorwacji, Słowacji czy Hiszpanii. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy o nauczaniu w innych miejscach Europy jest niezwykle cenna.

Niewątpliwym atutem kursu była możliwość zapoznania się z jednym z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. Finlandia słynie z edukacji demokratycznej i mocno skoncentrowanej na uczniu. Miałam okazję zwiedzić fińską szkołę i porozmawiać z nauczycielami, którzy tam uczą.

Zebrane materiały staram się wykorzystywać na moich lekcjach, co znacznie urozmaica moje zajęcia, jak również udoskonala posiadany warsztat pracy nauczyciela.

Aleksandra Kowalczyk


Outdoor Activities and Mapping in STEM

 W pierwszej połowie lipca 2019r. miałam okazję wziąć udział w szkoleniu o nazwie Outdoor Activities and Mapping in STEM, które odbyło się w miejscowości Alcanede w Portugalii. W kursie wzięło udział 10 osób z różnych krajów Unii Europejskiej, min. Czech, Słowacji, Włoch i Chorwacji.

Celem kursu było zapoznanie z kilkoma programami komputerowymi oraz aplikacjami, które umożliwiają nauczycielom przeprowadzenie zadań, ćwiczeń, projektów i różnych innych aktywności poza murami szkoły, aktywizując w ten sposób uczniów. W trakcie kursu dowiedzieliśmy się jak w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób wykorzystać niektóre narzędzia Google, np. Google Earth, Google MyMaps oraz Science Journal. Ponadto, dowiedzieliśmy się jak działa i jakie ma zastosowanie platforma do tworzenia wirtualnej rzeczywistości (VR) – CoSpaces. Mnie najbardziej spodobała się platforma ThingLink, która umożliwia uczniom tworzenie interaktywnych obrazów. Mam nadzieję korzystać z niej na swoich zajęciach, gdyż może w dużym stopniu zmotywować moich uczniów do ćwiczenia umiejętności mówienia po angielsku oraz przełamać ich „barierę językową.”

Oprócz intensywnego kursu organizatorzy zadbali o to by uczestnicy doświadczyli kultury portugalskiej w wielu aspektach. W tym celu każdego dnia wszyscy uczestnicy kursu spożywali razem posiłki składające się z tradycyjnych portugalskich potraw, a także  brali udział w przewidzianych atrakcjach, np. w postaci wycieczki do Santarem, gdzie odwiedziliśmy lokalną szkołę podstawową i mogliśmy porównać organizację szkolnictwa w Portugalii i naszym rodzimym kraju. Kolejnymi wycieczkami było odwiedzenie Fatimy, miejsca kultu religijnego, miejscowości Batalha i położonego w niej klasztoru z 1385r. oraz jedynego w swoim rodzaju Obidos – miasteczka położonego na niewielkim wzgórzu i otoczonego średniowiecznymi murami. Nie obyło się również bez zwiedzenia Lizbony, która swoją architekturą i niezwykłą historią na długo zapadła w naszych sercach. Jednak tym co zrobiło na mnie największe wrażenie był wieczór z muzyką Fado, w trakcie którego wystąpiła dla nas wyjątkowa fadistka – Liliana Jordᾶo.

Szkolenie zorganizowane przez ośrodek MEIO w Alcanede dał mi szansę na rozwój swoich umiejętności nauczania języka angielskiego z użyciem nowoczesnych technologii. Poznane na nim techniki planuję wykorzystywać w swojej codziennej pracy i dzielić się nimi z innymi nauczycielami Szkoły Marzeń.

Magdalena Materek-Jabłońska


The Science Centers in Educational Context

W lipcu 2019 roku, dzięki Europejskiemu  Funduszowi Społecznemu, Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój, miałam możliwość uczestniczenia w tygodniowym kursie  The Science Centers in Educational Context. Kurs zorganizowany był przez firmę Learning Together w Porto w Portugalii.  Nasi opiekunowie Candido Leite i Paulo Ribeiro zadbali o fantastyczną atmosferę oraz o wysoki poziom zdobytej przez nas wiedzy. Kurs rozpoczęliśmy uroczystą kolacją w restauracji, gdzie mogliśmy spróbować tradycyjnych portugalskich potraw, posłuchać o tutejszych zwyczajach i poznać wszystkich uczestników kursu. Pierwszego dnia skupiliśmy się na aplikacjach internetowych, które przydają się w trakcie szkolnych wycieczek oraz na aplikacjach, które dają możliwość  podsumowania i usystematyzowania wiedzy po wyjściu do centrów naukowych. Były to na przykład Sparkvideo, Wevideo, Biteable, Lino. Kolejne dni przeznaczone były na praktyczne wykłady w Centrach Naukowych w Porto, które organizują lekcje dla uczniów wszystkich grup wiekowych. Pokazano nam jak organizować wyjścia poza budynek szkoły, jakie aplikacje mogą być używane w trakcie wycieczek, jak w ciekawy sposób przekazywać wiedzę książkową. W ciągu trzech dni odwiedziliśmy:
Museum of Serralves, Water Pavilon, Center for Living Science, Porto Planetarium, Botanico Museum of Porto University, Monitoring and Environmental Interpretation Center in Viana de Castelo, Natural Park of the North Coast of Esposende.
W grupie dziesięciu pań z Polski, Hiszpanii, Litwy i Łotwy, wymieniałyśmy się spostrzeżeniami, naszymi doświadczeniami w pracy z dziećmi, opowiadałyśmy o sposobach nauczania i systemach edukacyjnych w naszych krajach, wspólnie odkrywałyśmy piękno miasta Porto. W sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, z radością mogłam podzielić się zdobytą wiedzą z nauczycielami języka angielskiego pracującymi w Szkole  Marzeń przy ulicy Zielonej i Okrężnej.


Marta Kamińska-Wójcik


Non-formal education – Malta

„Non-formal education. Methods and tools to empower students learninig” to temat szkolenia, w którym brałam udział na przełomie lipca i sierpnia 2019r. na malowniczej Malcie. Głównym celem kursu było zapoznanie się z niekonwencjonalnymi metodami nauczania. Uczestnicząc w kursie poznałam różnorodne narzędzia pracy z uczniami, na tyle uniwersalne, że mogą być stosowane przez nauczycieli wielu przedmiotów. Są to aplikacje internetowe, takie jak: TES blendspace, Book creator, Edmodo, Padlet, Edpuzzle, Storyboard that, Story jumper, My simple show, które zarówno ułatwiają pracę nauczyciela, jak i są szalenie atrakcyjne dla uczniów. Dzięki szkoleniu miałam także możliwość, aby wypróbować gotowe pomysły na zajęcia z uczniami i poznać metody jak skutecznie zmotywować uczniów do pracy. Szczególnie interesujące okazały się grupowe zadania do wykorzystania poza klasą, które zmusiły nas do interakcji z mieszkańcami wyspy.

Kurs był nie tylko okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich, ale dał mi możliwość poznania kultury państwa, które odwiedziłam. W wolnym od zajęć czasie uczestniczyliśmy w spotkaniach integracyjnych i wycieczce zorganizowanej przez firmę prowadzącą szkolenie. Malta to urokliwa wyspa, z zachwycającymi widokami, niebieskim morzem, zamieszkana przez otwartych, ciepłych ludzi.

Pobyt na Malcie był dla mnie cennym doświadczeniem i pozwolił mi na rozwój w sferze zawodowej, poznane tam metody zamierzam stosować w swojej pracy z uczniami. Udział w szkoleniu został zorganizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach programu POWER.

Katarzyna Jung


„Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection”

 W lipcu 2019 uczestniczyłam w kursie „Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection (TBL)”  zorganizowanym przez Europass Teacher Academy we Florencji. Głównym celem szkolenia było wprowadzenie i szczegółowe objasnienie pracy metodą projektu, która przyczynia sie do prowadzenia zajęć poza budynkiem szkolnym. W kursie wzieło  udział 10 nauczycieli z Węgier, Bułgarii, Hiszpanii oraz Portugalii, zajęcia odbywały się w języku angielskim.                                                  Ważną częścią kursu było szczegółowe omówienie pracy metodą TBL, która polega na tworzeniu sytuacji, w których uczeń odczuwa potrzebę użycia języka i nauczenia się czegoś nowego. Dodatkowo w trakcie szkolenia prezentowaliśmy szkoły, w których pracujemy oraz przedstawialiśmy kulturę narodową naszych krajów. W wolnym czasie poznawaliśmy z uczestnikami szkolenia  wiele atrakcji turystycznych, zwiedzilismy: Florencję, Pizę, Sienę, San Gimignano,Chiati oraz region Monteriggioni.

Zebrane podczas szkoleń materiały staram się wykorzystywać na moich lekcjach, co znacznie urozmaica moje zajęcia, jak również udoskonala posiadany warsztat pracy nauczyciela.

Udział w szkoleniu został zorganizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach programu POWER.

 

 

 

 

 

Julita Wegrzyn


„Apps for Education”

W dniach 21-30 lipca 2019r. uczestniczyłam w kursie: „Apps for Education” (Szkolenie dla nauczycieli organizowane w ramach programu POWERSE) w ośrodku szkoleniowym Learning Together w Porto, Portugalii. Motywem przewodnim szkolenia były nowoczesne narzędzia informatyczne, które mają na celu umożliwić uczniom uczenie się poza szkołą, w sposób nowatorski, samodzielny i bez konieczności siedzenia w szkolnych ławkach. Nauczyciel pełni rolę pomocnika, nie jest postacią centralną, a cały ciężar odpowiedzialności za uczenie się jest przerzucony na uczniów.
Wśród aplikacji jakie testowaliśmy podczas szkolenia były: Kahoot, Quizlet, Puzzlets, Photomap, Curious World, Book Creator i wiele innych. Quizlet to aplikacja ułatwiająca uczniom naukę słownictwa. Nauczyciel może sam tworzyć zestawy fiszek oraz korzystać z już istniejących zestawów. Oprócz tradycyjnych fiszek aplikacja generuje ze stworzonego zestawu gry, testy oraz system do samodzielnej nauki. Ponieważ aplikacja  nie ma opcji dodawania uczniów bezpośrednio przez nauczyciela, co oznacza, że każdy uczeń chcący być w wirtualnej klasie, musi sam założyć swoje konto. Na początku roku szkolnego, założyłam wirtualne klasy dla wszystkich moich uczniów.
Korzystanie z platformy nie jest obowiązkowe, chociaż większość uczniów z niecierpliwością dopytuje kiedy będą umieszczone nowe quizy. Uczniowie korzystają z chęcią z quizów i innych systemów nauki słownictwa, jak również z możliwości samodzielnego tworzenia własnych zestawów słówek.