W ramach czesnego proponujemy naszym uczniom m. in:

- program edukacyjny ujęty w planie zajęć obowiązkowych, rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN,
- nauka pływania w ramach lekcji w-f, w klasach drugich
- zajęcia pozalekcyjne – zgodnie z planem obowiązującym w danym roku szkolnym (jest to ok. 90% ogóły zajęć; ok. 30 zajęć tematycznych),
- zajęcia z reedukacji,
- lekcje muzealne, „żywe” lekcje przyrody, wyjazdy edukacyjne,
- zajęcia świetlicowe do godz. 18.

Języki obce:

- w klasach 0-3: j. angielski – 8 lekcji tygodniowo, w tym elementy nauczania dwujęzycznego na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i muzyki; klasy dzielone na 2 grupy;
- w klasach 4-8: do 8 lekcji j. angielskiego tygodniowo, w tym z native speakerem, oraz z elementami nauczania dwujęzycznego na wybranych lekcjach; klasy dzielone na 2 grupy;
3 lekcje tygodniowo do wyboru spośród nast. lektoratów: francuski, hiszpański, niemiecki