Projekty unijne

unia

Potrafimy realizować projekty unijne

W ciągu blisko 25 lat istnienia nasze placówki zgromadziły pokaźny kapitał ludzki. Jego probierzem są nie tylko znaczące, a nawet wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wychowawcze, ale również liczba projektów unijnych, na realizację których otrzymaliśmy granty. Sprostanie bowiem wymogom merytorycznym oraz formalnym, jakie muszę spełnić wnioski beneficjentów, uzależnione jest od tego, czy nauczyciele, administracja, dyrekcja oraz organ prowadzący potrafią współpracować, tworząc efekt synergii.

My potrafimy, czego ilustracją mogą być chociażby poniższe projekty sfinansowane ze środków europejskich, których beneficjentami były nasze placówki:

  1. Dwuletni Partnerski Projekt Szkół „Comenius” pt. „Everybody fits in” (wymiana międzynarodowa z udziałem szkół z Francji, Litwy, Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii).

  2. Dwuletni Partnerski Projekt Szkół „Comenius” pt. „Green – more than a colour” (wymiana międzynarodowa z udziałem szkół z Niemiec, Hiszpanii, Czech i Turcji).

  3. Wizyta studyjna w 7 szkołach w Sundsvall (Szwecja) z udziałem dyrektora naszej szkoły oraz przedstawiciela organu prowadzącego – w ramach programu „Life long learning”.

  4. Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach rządowo-unijnego programu „Radosna Szkoła”.

  5. Dwuletni projekt „Indywidualizacja – drogą do spełnienia marzeń” (w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”), którego beneficjentami byli nasi najmłodsi uczniowie oraz ich nauczyciele.

  6. Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) – cykl zagranicznych szkoleń dla naszej kadry.

  7.  Dwuletni projekt „Keep IT, stay FIT!  ICT & healthy life style in our schools”” w ramach unijnego programu “Erasmus+” z udziałem szkół z Niemiec, Litwy i Turcji.

  8.  Kolejny dwuletni projekt: “We in Europe, Europe in us” realizowany we współpracy ze szkołami z Francji i Niemiec.
  9. Projekt “Green Street 14” realizowany z udziałem szkół ze Słowenii i Hiszpanii.

Kadra kierownicza też się uczy od innych

Żyjemy w turbulentnym otoczeniu, Świat się ciągle zmienia, a razem z nim systemy edukacji. Kadra kierownicza „Szkoły Marzeń” – organ prowadzący oraz dyrekcja – stara się trzymać rękę na pulsie edukacji. Podglądamy najciekawsze rozwiązania wdrożone w zagranicznych systemach oświaty, ale też uczymy się na błędach, które popełniają inni.

Służą temu wizyty studyjne, nieraz w ramach grantów unijnych. Dzięki nim podglądaliśmy, jak funkcjonują szkoły w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Hiszpanii czy odległej Japonii.

W trakcie takich wizyt mamy okazję dzielić się doświadczeniami z nauczycielami, dyrektorami szkół, władzami samorządowymi czy naukowcami. Rozmawiamy o sprawach fundamentalnych i pozornie błahych. I tak np. obserwacjom poczynionym w Kraju Kwitnącej Wiśni zawdzięczamy przekonanie, że przeszklone drzwi do klas są lepsze niż lite; wizyta w szkołach szwedzkich zaś uświadomiła nam, że pokój nauczycielski nie jest biurem, lecz również miejscem odpoczynku nauczycieli pomiędzy lekcjami, któremu sprzyjają odpowiednie meble. Niby drobiazgi, ale składa się z nich życie szkolne.