Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2022/23:

Szkolny zestaw_podręczników kl. 0-3_PSP72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 4_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 5_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 6_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 7_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 8_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu:

https://bookland.com.pl/moje-podreczniki

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p.  Martyna Grząślewicz m.grzaslewicz@bookland.com.pl  601674509.


Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

Zdalnie też było fajnie!


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

 

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. Deklaracja wyboru religii/etyki (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:
    • jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;
    • jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola- należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

  1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

Regulamin rekrutacji

Podanie o przyjęcie ucznia do PSP nr 72

Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 0-3

Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 4-8