Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Godzina 10:00
Godzina 12:00


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną


 

 

 

Prezentacja z dnia otwartego

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

Zdalnie też było fajnie!


Podręczniki w roku szkolnym 2021/22

Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2021/22. Jeśli w rubryce „Uwagi” jest adnotacja o tym, że podręcznik zostanie sfinansowany z dotacji rządowej, oznacza to, iż kupi go szkoła, a uczeń wypożyczy podręcznik ze szkolnej biblioteki.

Szkolny zestaw_podręczników kl. 0-3_PSP72 w Piasecznie_2021-22

Szkolny zestaw podręczników kl. 4_PSP 72 w Piasecznie_2021-22

Szkolny zestaw podręczników kl. 5_PSP 72 w Piasecznie_2021-22

Szkolny zestaw podręczników kl. 6_PSP 72 w Piasecznie_2021-22

Szkolny zestaw podręczników kl. 7_PSP 72 w Piasecznie_2021-22

Szkolny zestaw podręczników kl. 8_PSP 72 w Piasecznie_2021-22

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu mojepodreczniki.pl 

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.


Wyprawka ucznia


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

– jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;

– jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.


Regulamin rekrutacji

Deklaracja wyboru II języka kl. 4-6

Deklaracja wyboru religii/etyki kl. 4-6

Poniższe dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii/etyki