Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

WYNIKI REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY „0”)  ORAZ KLASY I
PSP NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ” W PIASECZNIE
NA ROK SZKOLNY 2020/21

1.    Dziękuję wszystkim Dzieciom oraz ich Rodzicom, którzy wzięli udział w rekrutacji do naszej szkoły!
2.    Podaję poniżej alfabetyczne listy dzieci zakwalifikowanych do klas „0” i I PSP nr 72 „Szkoły Marzeń” na rok szkolny 2020/21 z następującymi uwagami:
a) Rodziców dzieci z listy podstawowej proszę o dopełnienie formalności zgodnie z poniższym harmonogramem, o ile są zdecydowani na wybór naszej szkoły;
b) Rodziców dzieci z listy rezerwowej proszę o cierpliwość: będziemy z Państwem się kontaktować, by zaproponować miejsce w szkole, gdy zwolni się miejsce na liście podstawowej.
c) Informacja dla rodziców dzieci z listy rezerwowej do klasy „0”: nie wykluczamy powołania dwóch klas, a nie jednej, jak planowaliśmy. Informację zwrotną nt. temat przekażemy telefoniczne 3 marca.
d) Nie upubliczniamy danych dzieci, które nie zakwalifikowały się do naszej szkoły.
3.    Rodziców dzieci z listy podstawowej, zdecydowanych na wybór naszej szkoły, proszę o dopełnienie  wymogów rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem rekrutacji, który znajduje się poniżej.
4.    Wykaz dokumentów, które rodzice kandydatów mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły wraz z umową kształcenia:

a) dotyczy wszystkich kandydatów:
- podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej);
- deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej);

b) dotyczy kandydatów do klasy I:
- Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole); dokument należy dostarczyć do końca maja br.;
- jeśli dziecko urodzone jest w roku 2014 (6-latek) i nie uczęszcza w tym roku szkolnym do przedszkolnej „0” (nie realizuje rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego), należy dostarczyć do 28 lutego br. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą dojrzałość szkolną.

5.    Proszę śledzić naszą stronę internetową, w szczególności zakładkę „Rekrutacja”, gdzie będziemy umieszczali informacje dot. przyszłego roku szkolnego (m. in. szkolny zestaw podręczników, wyprawkę pierwszaka, zapisy na dowóz autokarem szkolnym, termin uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego).

Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor PSP nr 72

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY „0”) PSP72

Adamowska Anna
Banacki Tadeusz
Chojnacka Nikola
Dudek Zofia
Gałkowska Ewelina
Gawłowska Emilia
Jarmuł Tymon
Kaźmierczak Maria
Kaźmierski Oskar
Konieczna Stefania
Łodko Helena
Motyka Ida
Pękala Lena
Ratyńska Pola
Stańczyk Hanna
Szymczak Miłosz
Wcisło Iga
Wydra Marcel

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY „0”) PSP72

Flakiewicz Sonia
Hendel Wiktor
Marcinkowski Jan
Poliwoda Aleksy
Przyłucka Maria
Tondryk Oliwia

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I PSP72

Ciepieniak Igor
Dziok Kajetan
Eluszkiewicz Hugo
Gajda Lena
Głąbicka Oliwia
Grabowska Anna
Jabłoński Nikodem
Jeruzal Krzysztof
Juhanowicz Franciszek
Kamińska Laura
Klimczak Pola
Kobiałka Laura
Kornosz Karol
Kriukow Maksim
Kwieciński Jan
Maguza Dorian
Nowak Zuzanna
Pękala Alan
Polakowski Stanisław
Rajchert Aleksander
Rutkowska Gabriela
Rybczyńska Brygida
Siatkowska Amelia
Skladanowski Tymon
Szałkowska Lena
Szczypińska Natalia
Szulska Daniela
Szymczak Nadia
Tomecki Stefan
Waliszewski Oliwier
Wardencka Zofia
Wojciechowska Natalia
Wójtowicz Mikołaj
Wydra Jeremi
Zawacki Leon
Ziółkowska Anna

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I PSP 72

Makowski Szymon
Ponarski Jan
Roszkiewicz Karolina


Harmonogram rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie

do oddziału przedszkolnego („0”) oraz klasy I na rok szkolny 2020/21

Dzień otwarty
Na dzień otwarty należy zapisać się za pośrednictwem powyższego e-formularza lub telefonicznie: 22 757 28 99
godz.10.00, 25 stycznia
Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)
Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej należy zapisać się do 27  stycznia za pośrednictwem powyższego e-formularza ­ albo telefonicznie: 22 757 28 99
godz.10.00, 1 lutego
Uregulowanie opłaty w wysokości 100 zł za badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej do 30 stycznia – przelewem na rachunek: 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956
albo najpóźniej podczas badania gotowości – 1 lutego – w kasie szkoły
Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” do 8 lutego
Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  1. umowy kształcenia

Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać ją za pośrednictwem e-maila, po wysłaniu prośby pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

  1. podania o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. deklaracji wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  1. w przypadku dziecka 6-letniego, które zakwalifikowało się do kl. I:

a) zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – na druku MEN-I/73 – jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

b) opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

od  24 do 28 lutego
Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej  w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły:

03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia
Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły:
e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl
telefon: 22 757 28 99

 


Regulamin rekrutacji

Deklaracja wyboru II języka kl. 4-6

Deklaracja wyboru religii/etyki kl. 4-6

Wyprawka ucznia klas „0″ i I

Poniższe dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii/etyki