Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Wyprawka ucznia


Szanowni Państwo,

1.      Terminy uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 podamy na szkolnej stronie internetowej w momencie, gdy będziemy znali zasady reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią koronawirusa, ustalone przez MEN.

2. Do 3 września w zakładce „Plan zajęć pozalekcyjnych” opublikowany zostanie harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/21. Zapisy na nie rozpoczną się w pierwszych dniach zajęć szkolnych.

3. Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2020/21 z następującymi uwagami:

Jeśli w rubryce „Uwagi” jest adnotacja o tym, że podręcznik zostanie sfinansowany z dotacji rządowej, oznacza to, iż kupi go szkoła, a uczeń wypożyczy podręcznik ze szkolnej biblioteki.

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem księgarni Booklandl:

https://bookland.com.pl/moje-podreczniki

Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli klientami ww. firmy,  czuję się w obowiązku zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższy, niezależny od szkoły podmiot.

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/21:

Klasy 0-3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Z życzeniami udanych wakacji

Kazimierz Stankiewicz

Dyrektor Szkół


Regulamin rekrutacji

Deklaracja wyboru II języka kl. 4-6

Deklaracja wyboru religii/etyki kl. 4-6

Poniższe dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii/etyki