Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

 WYNIKI REKRUTACJI
DO ODZDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY „0”)  ORAZ I
PSP NR 72 „SZKOŁY MARZEŃ” W PIASECZNIE
NA ROK SZKOLNY 2019/20

1.    Dziękuję wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom, którzy wzięli udział w rekrutacji do naszej szkoły!
2.    Podaję poniżej alfabetyczne listy dzieci zakwalifikowanych do klas 0 i I PSP nr 72 „Szkoły Marzeń” na rok szkolny 2019/20 z następującymi uwagami:
a) Rodziców dzieci z listy podstawowej proszę o dopełnienie formalności zgodnie z poniższym harmonogramem, o ile są zdecydowani na wybór naszej szkoły;
b) Rodziców dzieci z listy rezerwowej proszę o cierpliwość: będziemy z Państwem się kontaktować, by zaproponować miejsce w szkole, gdy zwolni się miejsce na liście podstawowej.
Nie upubliczniamy danych dzieci, które nie zakwalifikowały się do naszej szkoły.
3.    Rodziców dzieci z listy podstawowej, zdecydowanych na wybór naszej szkoły, proszę o dopełnienie  wymogów rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem rekrutacji, który znajduje się poniżej.
* Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji do 21 marca. (Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać umowę drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl
* Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły:
03  1090  1694  0000  0001  1438  0956
w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.
* Możliwość zapoznania się rodziców z indywidualnymi wynikami badania gotowości szkolnej kandydata – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.
4. Wykaz dokumentów, które rodzice kandydatów mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły wraz z umową kształcenia:
a) dotyczy wszystkich kandydatów:
- podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej);
- deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej);

b) dotyczy kandydatów do klasy I:
- Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole); jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, dokument należy dostarczyć do końca maja br.;
- jeśli dziecko urodzone jest w roku 2013 (6-latek) i nie uczęszcza w roku szkolnym do przedszkolnej „0” (nie realizuje rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego), należy dostarczyć do końca marca 2019 r. opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą dojrzałość szkolną.

5.    Proszę śledzić naszą stronę internetową, w szczególności zakładkę „Rekrutacja”, gdzie będziemy umieszczali informacje dot. przyszłego roku szkolnego (m. in. szkolny zestaw podręczników, wyprawkę pierwszaka, zapisy na dowóz autokarem szkolnym, termin uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego).

Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor PSP nr 72

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (KLASY „0”) PSP72

Dziok Kajetan
Fila Zofia
Jędrzejewska Kamila
Kamińska Laura
Krajewski Tomasz
Kriukow Maksim
Nowok Szymon
Orzechowska Sara
Phung Hai Vanessa
Rawski Maksymilian
Ruszniak Lena
Sidorzak Olga
Szczepanik Amelia
Tomaszewski Aleksander
Tymiński Tymon
Vaknin Naomi
Zalewski Andrzej
Ziółkowska Natasza

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I PSP72
Adamczuk Jerzy
Banacka Małgorzata
Bystry Maksym
Ciuchta Mikołaj
Domin Sandra
Gawłowska Hanna
Jarząbek Jakub
Jeziorska Liliana
Kiełboń Wiktoria
Kowalczyk Aurelia
Lach Tymon
Michalski Jan
Mogilnicki Mateusz
Nazarewicz Aleksander
Olek Melania
Olender Florentyna
Pakuła Natalia
Petz Helena
Porada Magdalena
Półrolnik Helena
Rajchert Pola
Skierkowska Pola
Starczewska Hanna
Szulęcka Liliana
Szymczak Olivia
Ślażyńska Antonina
Świerszcz Adam
Tokaj Maja
Tymiński Marcel
Witak Laura
Wojciechowska Stefania
Wojciechowski Igor
Wójtowicz Jan
Zalewski Tymoteusz
Zawłocka Viviana
Zembrzycki Jan
LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PSP 72
Chudziak Jakub
Klich Karol
Konieczny Stanisław
Kuta Antoni
Ryszka Julia
Xiao Wei Hu Zi Xi

 


Szanowni Państwo,

1.      Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Autobus szkolny 2018-19” od 7 czerwca znajdą Państwo informacje oraz dokumenty dotyczące zapisów                   dzieci na dowóz do/ze szkoły. Zapisy potrwają do 20 czerwca.

2.      Do 1 lipca w zakładce „Rekrutacja” umieszczona zostanie lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/19.

3.      Na przełomie czerwca i lipca w zakładce „Aktualności” pojawi się informacja o terminie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19.

4.      Do 2 września w zakładce „Plan zajęć pozalekcyjnych” opublikowany zostanie harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/19. Zapisy na             nie rozpoczną się w pierwszych dniach zajęć szkolnych.

5.      Uprzejmie proszę tych Rodziców, którzy nie dostarczyli jeszcze „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, o uczynienie              tego do 15 czerwca.  Dokument wydaje przedszkole. (Dotyczy kandydatów do klasy I, którzy nie ukończyli oddziału przedszkolnego w naszej szkole).

6. Podręczniki i materiały edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2018/19:

Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2018/19 z następującymi uwagami:

  1. Jeśli w rubryce „Uwagi” jest adnotacja o tym, że podręcznik zostanie sfinansowany z dotacji rządowej, oznacza to, iż kupi go szkoła, a uczeń wypożyczy podręcznik ze szkolnej biblioteki.

  2. Od 3 lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu mojepodreczniki.pl

Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p. Marta Prask, m.prask@eduksiazka.pl, tel.: 601 674 509.

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, czuję się w obowiązku zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższy podmiot.

Klasy 0-3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 


Regulamin rekrutacji

Deklaracja wyboru II języka kl. 4-6

Deklaracja wyboru religii/etyki kl. 4-6

Wyprawka ucznia klas „0″ i I

Poniższe dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły.

Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Deklaracja wyboru religii/etyki