Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Harmonogram rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72

„Szkoły Marzeń” w Piasecznie

do oddziału przedszkolnego („0”) oraz klasy I na rok szkolny 2024/25

 

Dzień otwarty – godz.10.00, 10 lutego.

Na dzień otwarty można zapisać się do 8 lutego:

a) za pośrednictwem powyższego e-formularza,

b) wysyłając wiadomość na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

c) telefonicznie – pod nr. tel.: /22/ 757 28 99.

Dokonanie do 17 lutego opłaty w wysokości 200 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kasie szkoły do  lub przelewem na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata i napisać „rekrutacja”, np. Jan Wczesnoszkolny – rekrutacja):

Santander Bank Polska SA, 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)  – 17 lutego, godz.10.00,

Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej można zapisać się:

a) podczas dnia otwartego (10 lutego), w szkole,

b) wysyłając do 8 lutego wiadomość na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

c) lub telefonicznie do 8 lutego – pod nr. tel.: /22/ 757 28 99.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 21 lutego, godz. 17.00

Rodzice kandydatów otrzymają wiadomość na podany wcześniej adres e-mail (pod warunkiem uprzedniego uregulowania opłaty w wysokości 200 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym).

Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – od 22 lutego do 1 marca.

Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać dokument drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (w przypadku rezygnacji ze szkoły opłata nie podlega zwrotowi) w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły – w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.
Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej) – dotyczy wszystkich kandydatów.

2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej) – dotyczy wszystkich kandydatów.

3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

a) zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24;
b) opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną posiadającą uprawnienia do wydawania takich opinii (tj. poradnia widniejąca w rejestrze MEiN).

4. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca czerwca br. szkolnego.

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

 

Regulamin rekrutacji do PSP72


Wyprawka do klas 0-3


Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2023/24:

Szkolny-zestaw_podrecznikow-kl.-0-3_PSP72-w-Piasecznie_2023

Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-4_PSP-72-w-Piasecznie_2023

Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-5_PSP-72-w-Piasecznie_2023

Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-6_PSP-72-w-Piasecznie_2023

Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-7_PSP-72-w-Piasecznie_2023

Szkolny-zestaw-podrecznikow-kl.-8_PSP-72-w-Piasecznie_2023

 

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu:

https://bookland.com.pl/moje-podreczniki

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów Maciej Czarnecki : m.czarnecki@bookland.com.pl ,  tel . 606 139 791


Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

Zdalnie też było fajnie!


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

 

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. Deklaracja wyboru religii/etyki (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:
    • jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;
    • jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola- należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

  1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

Regulamin rekrutacji

Podanie o przyjęcie ucznia do PSP nr 72

Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 0-3

Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 4-8