Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Bez tytułu


Harmonogram rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie

do oddziału przedszkolnego („0”) oraz klasy I na rok szkolny 2020/21

Dzień otwarty
Na dzień otwarty należy zapisać się za pośrednictwem powyższego e-formularza lub telefonicznie: 22 757 28 99
godz.10.00, 25 stycznia
Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)
Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej należy zapisać się do 27  stycznia za pośrednictwem powyższego e-formularza ­ albo telefonicznie: 22 757 28 99
godz.10.00, 1 lutego
Uregulowanie opłaty w wysokości 100 zł za badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej do 30 stycznia – przelewem na rachunek: 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956
albo najpóźniej podczas badania gotowości – 1 lutego – w kasie szkoły
Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” do 8 lutego
Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  1. umowy kształcenia

Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać ją za pośrednictwem e-maila, po wysłaniu prośby pod adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

  1. podania o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. deklaracji wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  1. w przypadku dziecka 6-letniego, które zakwalifikowało się do kl. I:

a) zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – na druku MEN-I/73 – jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

b) opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

od  24 do 28 lutego
Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej  w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły:

03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia
Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły:
e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl
telefon: 22 757 28 99

 


Regulamin rekrutacji

Deklaracja wyboru II języka kl. 4-6

Deklaracja wyboru religii/etyki kl. 4-6

Wyprawka ucznia klas „0″ i I

Poniższe dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do szkoły jedynie po uprzednim uzyskaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły.

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Deklaracja wyboru religii/etyki