Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Harmonogram rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72

„Szkoły Marzeń” w Piasecznie

do oddziału przedszkolnego („0”) oraz klasy I na rok szkolny 2023/24

 

Dzień otwarty – godz.10.00, 28 stycznia.

Na dzień otwarty należy zapisać się do 25 stycznia za pośrednictwem powyższego e-formularza.

Wniesienie opłaty w wysokości 100 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kasie szkoły lub przelewem na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata i napisać „rekrutacja”, np. Jan Wczesnoszkolny – rekrutacja) – najpóźniej w przeddzień badania gotowości szkolnej/przedszkolnej:

Santander Bank Polska SA, 03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)  – 4 lutego, godz.10.00,

Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej można zapisać się:

a) podczas dnia otwartego (28.01, w szkole),

b) wysyłając do 30 stycznia wiadomość na adres: sekretariat@szkolamarzen.pl

c) lub telefonicznie do 30 stycznia pod nr. tel.: /22/ 757 28 99.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 8 lutego., godz. 17.00

Rodzice kandydatów otrzymają wiadomość na podany wcześniej adres e-mail (pod warunkiem uprzedniego uregulowania opłaty w wysokości 100 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym).

Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – 9, 10 lutego lub od 27 lutego do 6 marca.

Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać dokument drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem na adres:- sekretariat@szkolamarzen.pl

Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (w przypadku rezygnacji ze szkoły opłata nie podlega zwrotowi) w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły – w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.

Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).

3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

a) zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, 2022/23;

b) opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo        niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną posiadającą uprawnienia do wydawania takich opinii (tj. poradnia widniejąca w rejestrze MEiN).

4. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca czerwca br. szkolnego.

5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.


Poniżej znajdą Państwo listę podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2022/23:

Szkolny zestaw_podręczników kl. 0-3_PSP72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 4_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 5_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 6_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 7_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Szkolny zestaw podręczników kl. 8_PSP 72 w Piasecznie_2022-23

Od kilku lat niektórzy Rodzice naszych uczniów korzystają z możliwości nabycia podręczników za pośrednictwem portalu:

https://bookland.com.pl/moje-podreczniki

Pomimo zasadniczo pozytywnych opinii nt. powyższej firmy ze strony Rodziców naszych uczniów, którzy byli jej klientami, należy zaznaczyć, iż nasza szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez powyższą firmę. Kontakt do osoby opiekującej się naszymi szkołami – w razie ewentualnych pytań lub problemów: p.  Martyna Grząślewicz m.grzaslewicz@bookland.com.pl  601674509.


Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

Zdalnie też było fajnie!


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

 

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  2. Deklaracja wyboru religii/etyki (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
  3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:
    • jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;
    • jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola- należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
  1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

  1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

Regulamin rekrutacji

Podanie o przyjęcie ucznia do PSP nr 72

Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 0-3

Deklaracja wyboru etyki/religii- klasy 4-8