Formularz rekrutacyjny

Imię rodzica:
Nazwisko rodzica:
Telefon:
Adres e-mail:
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka:
Jestem zainteresowany klasą:
Godzina 10:00
Godzina 13:00


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PSP NR 72

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO („0”) ORAZ KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2022/23

Poniższy harmonogram oraz zasady rekrutacji mogą ulec zmianie z powodu sytuacji pandemicznej.

Dzień otwarty – godz.10.00 i 13.00, 22 stycznia 2022 r. – dotyczy szkoły przy ul. Zielonej 14 w Piasecznie

Dzień otwarty – godz.10.00, 19 lutego 2022 r. – dotyczy szkoły przy ul. Okrężnej 25a w Jazgarzewszczyźnie (Zalesie Dolne)

Na dzień otwarty należy zapisać się za pośrednictwem powyższego e-formularza.

Wniesienie opłaty w wysokości 100 zł za udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kasie szkoły lub przelewem na poniższy rachunek (w tytule przelewu należy wymienić imię i nazwisko kandydata) – najpóźniej w przeddzień badania gotowości szkolnej/przedszkolnej:

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Zielona 14:

03  1090  1694  0000  0001  1438  0956

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 w Jazgarzewszczyźnie:

52  1090  1694  0000  0001  1438  0947.

Badanie gotowości przedszkolnej (do kl. „0”) oraz szkolnej (do kl. I)  – 26 lutego, godz.10.00,    2022 r.  – dotyczy obu ww. szkół

Na badanie gotowości przedszkolnej/szkolnej należy zapisać się w dniu otwartym (w szkole) lub za pośrednictwem powyższego e-formularza ­ po dniu otwartym.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja” – do 2 marca 2022 r., godz. 17.00
Podpisanie umów kształcenia przez rodziców oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły (wraz z niżej wymienionymi dokumentami) – od  3 do 10 marca 2021 r.

Umowa – do odebrania w sekretariacie szkoły; można też otrzymać umowę drogą elektroniczną z sekretariatu szkoły na prośbę wysłaną mailem pod adres:

sekretariat@szkolamarzen.pl (szkoła w Piasecznie),

zalesie@szkolamarzen.pl (szkoła w Zalesiu Dolnym).

Dokonanie bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (w przypadku rezygnacji ze szkoły opłata nie podlega zwrotowi) w wysokości 2000 zł na rachunek szkoły – w ciągu 3 dni od  złożenia podpisanej umowy kształcenia.
Możliwość zapoznania się rodziców kandydata z indywidualnymi wynikami badania gotowości przedszkolnej/szkolnej – w terminie uzgodnionym z sekretariatem szkoły.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
 2. Deklaracja wyboru etyki/religii (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
 3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

– jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;

– jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola – należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

 1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole!

Zdalnie też było fajnie!


WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY WRAZ Z UMOWĄ KSZTAŁCENIA

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
 2. Deklaracja wyboru religii/etyki (na formularzu ze szkolnej strony internetowej).
 3. Dotyczy dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:
  • jeśli dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, należy złożyć zaświadczenie z przedszkola o korzystaniu z wychowania przedszkolnego;
  • jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola- należy złożyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 1. Dotyczy dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I:

należy złożyć Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk  MEN-I/54/2, wydawany przez przedszkole). Jeśli przedszkole jeszcze nie przeprowadziło diagnozy, trzeba je dostarczyć do końca maja br. szkolnego.

 1. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, o ile dziecko je posiada.

Regulamin rekrutacji