Skład osobowy Rady Szkoły w roku szkolnym 2018/19

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły klas 0-3:

P. Prezes Maria Moykowska
P. Dyrektor Kazimierz Stankiewicz
P. Wicedyrektor Anna Tomczyk
P. Jolanta Koziełło
P. Marta Kamińska-Wójcik
P. Sylwia Przyborowska
P. Aleksandra Rybka
P. Agnieszka Skolimowska- Gryc
P. Aldona Sławińska
P. Justyna Zaręba

 Przedstawiciele rodziców klas 1-3 wchodzących w skład Rady Szkoły:

0a P. Dariusz Kurek
1a P. Edyta Kaczmarek-Paluch
1b P. Ilona Bartuzi-Bielak
1c P. Izabela Jędrzejewska
2a P. Michał Ferlas
2b P. Katarzyna Wypych
3b P. Magdalena Niestryjewska
3c P. Piotr Lach

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły klas 4-7:

P. Prezes Maria Moykowska
P. Dyrektor Kazimierz Stankiewicz
P. Wicedyrektor Anna Tomczyk
P. Hanna Banaszak
P. Filip Łopuski
P. Katarzyna Makarenko
P. Kaja Surman
P. Aleksandra Kowalczyk
P. Zbigniew Dziekan

Przedstawiciele rodziców klas 4-8 wchodzących w skład Rady Szkoły:

4a- P. Michał Orzechowski
4b- P. Agnieszka- Sikorska- Brzozowska
4c- P. Agata Opolska
4d- P. Aleksandra Perkowska
5a- P. Jalquesem Boue
5b- P. Anna Badowska
5c- P. Joanna Szczotka
5d- P. Jacek Winiarski
5e- P. Izabella Oraczewska
6b- P. Filip Wołowski
6c- P. Agata Wysogrocka
6d- P. Mariusz Adamowicz
6e- P. Angelika Majorczyk
7a – P. Magdalena Balcerak
7b – P. Joanna Ludwicka-Cebula
7c – P. Justyna Kocbuch
7d – P. Agata Wasiak
7e – P. Katarzyna Hilczer
8a – P. Michał Orzechowski
8b – P. Iwona Wasilewska
8c – P. Katarzyna Demirseren
8d – P. Jerzy Michalski
8e – P. Agata Górka