Rada Szkoły

Skład osobowy Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/21:

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły klas 0-3:

p. Kazimierz Stankiewicz
p. Anna Tomczyk
p. A. Skolimowska-Gryc
p. A. Sławińska
p. S. Przyborowska
p. B. Kowalska-Majkut
p. M. Kamińska-Wójcik
p. J. Koziełło
p. J. Zaręba

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły klas 0-3:

Kl. 0a-  p. Anna Pietruszyńska- Kaźmierczak
Kl. 1a-  p. Magdalena Ruszniak
Kl. 1b-  p. Karolina Eluszkiewicz
Kl. 1c-  p. Jacek Szymczyk
Kl. 2a-  p. Dariusz Kurek
Kl. 2b-  p. Łukasz Kiełboń
Kl. 2c-  p. Katarzyna Terpińska-Pakuła
Kl. 3a-  p. Edyta Kaczmarek-Paluch
Kl. 3b-  p. Ilona Bartuzi-Bielak
Kl. 3c-  p. Izabella Jędrzejewska

Przedstawiciele szkoły wchodzący w skład Rady Szkoły klas 4-8:

p. Kazimierz Stankiewicz
p. Anna Tomczyk
p. K. Makarenko
p. K. Ruszkowska
p. F. Łopuski
p. A. Kowalczyk
p. E. Nowok

Przedstawiciele rodziców wchodzący w skład Rady Szkoły klas 4-8:

Kl. 4a- p. Michał Ferlas
Kl. 4b- p. Katarzyna Wypych
Kl. 5a- p. Katarzyna Konopko
Kl. 5b- p. Olga Złotnicka
Kl. 6a- p. Michał Orzechowski
Kl. 6b- p. Angelika Szelecka-Majorczyk
Kl. 6c- p. Agata Opolska
Kl. 6d- p. Aleksandra Perkowska
Kl. 7a-  p. Jacques Boue
Kl. 7b- p. Magdalena Umińska
Kl. 7c- p. Joanna Szczotka
Kl. 7d- p. Jacek Winiarski
Kl. 7e- p. Aleksandra Łapkiewicz-Kalinowska
Kl. 8b- p. Filip Wołowski
Kl. 8c- p. Agata Wysogrocka
Kl. 8d- p. Michał Jankowski
Kl. 8e- p. Angelika Szelecka-Majorczyk