Współczesny świat wymaga od uczniów coraz więcej. Często słyszymy kierowane do nich zdanie: Musisz się więcej uczyć, musisz mieć wysokie oceny, musisz zdobyć jak najwięcej punktów na egzaminie. W tym zbiorze nakazów i wymagań gubimy to, co w edukacji powinno być najważniejsze: ciekawość poznawczą, chęć zrozumienia różnorodnych zjawisk, umiejętność krytycznego myślenia oraz skutecznego komunikowania się, prezentowania i  przekonywania do swoich racji.

Uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian w nauczaniu opartych m.in. na poszukiwaniu właściwych metod pracy. Stosowanie odpowiednich form nauczania może pomóc młodym ludziom w wysiłkach podejmowanych po  to, by sprostać coraz wyższym wymaganiom współczesnego świata. Jedną z takich metod jest debata oksfordzka.

W Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym (PALO) w Piasecznie – liceum działającym przy znanej od blisko 30 latlat Szkole Marzeń – ta ciekawa metoda nauczania jest jedną z wielu form nauki wykraczających poza schemat. Dyrekcja  i  nauczyciele PALO postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami. Opracowali projekt Piaseczyńskiej Ligi Debatanckiej, wzorowanej na znakomitych doświadczeniach i osiągnięciach Warszawskiej Ligi Debatanckiej. W ten sposób doszło do spotkania entuzjastów edukacji, nauczycieli pracujących w szkołach gminy Piaseczno, którym zależy na  poszukiwaniu ciekawych metod pracy z uczniami i dostosowaniu treści nauczania do wymagań współczesności.

Inicjatywa powołania Piaseczyńskiej Ligi Debatanckiej zyskała przychylność władz Gminy i Miasta Piaseczno. Działania podejmowane w ramach tego projektu odbywają się pod patronatem Burmistrza Piaseczna Daniela Putkiewicza oraz ze wsparciemHanny Kułakowskej-Michalak – I Zastępcy Burmistrza.

26 lutego w PALO odbyło się pierwsze spotkanie partnerów współtworzących Piaseczyńską Ligę Debatancką, którzy dzielili się swoją wiedzą, wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Konferencja zakończyła się zatwierdzeniem przez uczestników spotkania harmonogramu dalszych działań.

Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zadania, jakie nakreślili pomysłodawcy i organizatorzy projektu.

Życzymy powodzenia ambitnym nauczycielom i uczniom skupionym wokół Piaseczyńskiej Ligi Debatanckiej!