ThingLink – jest to aplikacja do tworzenia multimedialnych obrazów. Aplikacja ta daje użytkownikom możliwość naniesienia na zrobione przez siebie zdjęcie komentarzy w formie tekstu, nagrania, wideo, linku do innej strony lub innego zdjęcia. W edukacji aplikacja ta może znaleźć zastosowanie jako platforma do doskonalenia umiejętności cyfrowych, ćwiczenia mówienia w nauce języków obcych, logicznego myślenia i planowania. Nauczyciele angielskiego w Szkole Marzeń podjęli decyzję wplecenia tej aplikacji na stałe do naszego sylabusa, jako narzędzie do zadawania ustnych prac domowych. Naszym celem jest zmotywowanie uczniów do mówienia po angielsku, w formie atrakcyjnej dla naszych uczniów. Ponadto chcemy pokazać naszym podopiecznym, że nowoczesne technologie nie służą jedynie do zabawy, ale przede wszystkim mogą się przysłużyć w samodzielnym rozwoju i edukacji.