RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

Legenda: O – szkoła przy ul. Okrężnej 25a, Z – szkoła przy ul. Zielonej 14.

Jeśli nie określono, dotyczy obu szkół.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września

kl. 0-3 – godz. 8.15 (Z)

kl. 4-6 – godz. 10.00 (Z)

kl. 7-8 – godz. 12.00 (Z)

kl. 0-3 – godz. 15.00 (O)

kl. 4-6 – godz. 16.00 (O)

Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 7-8 (Z) 5 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (O) – kl. 0-6 6 września, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 0-3 10 września, godz.17.00
Zebranie z rodzicami (Z) – kl. 4-6 11 września, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 8  października, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-5 (O) 11 października, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 12 października (O), godz. 8.30

15 października (Z), godz. 8.30

Rada Szkoły kl. 4-8 (Z) 16 października, godz. 17.00
Dzień otwarty (O) – klasy 0-6 18  października, od godz. 17.00
Dzień otwarty (Z) – kl. 0-3 22 października, od godz. 17.00
Dzień otwarty ( Z) – kl. 4-6 23 października, od godz. 17.00
Dzień otwarty ( Z) – kl. 7-8 24 października, od godz. 17.00
Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 listopada
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2 listopada
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 9 listopada
Sprawdziany semestralne kl. 3, 5-7 (Z, O) 10 – 18 grudnia
Sprawdzian próbny w kl. 8 przygotowany przez OKE Pozostałe sprawdziany próbne 8-klasisty – wg osobnego harmonogramu grudzień
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  w kl. 1-3 (Z) do 17 grudnia
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen śródrocznych  w kl. 4-8 (Z) do 17 grudnia
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  w kl. 1-6 (O) do 17 grudnia
Wigilia szkolna kl. 0-3 (Z) 18 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna kl. 4-8 (Z) 19 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna (O) 20 grudnia, godz. 17.00
Przerwa świąteczna 24 grudnia – 1 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w klasach 1-3 (Z) do 11 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w klasach 4-8 (Z) do 11 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w klasach 1-6 (O) do 11 stycznia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 0-3 ( Z ) 14 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-3 (Z) 15 stycznia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-8 ( Z ) 15 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 4-8 (Z) 16 stycznia
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-6 ( O ) 17 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-6 (O) 18 stycznia
Zebranie z rodzicami kl. 0-3 (Z) 21 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami  klas 4-6 (Z) 22 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7 – 8 (Z) 23 stycznia, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-6 (O) 24 stycznia, godz. 17.00
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego
Dzień otwarty kl. 0-6 (O) 21 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 0-3 (Z) 25 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 4-6 (Z) 26 marca, od godz. 17.00
Dzień otwarty kl. 7-8 (Z) 27 marca, od godz. 17.00
Egzamin ósmoklasisty język polski – 15 kwietnia, godz. 9.00

matematyka – 16 kwietnia, godz. 9.00

j. obcy – 17 kwietnia, godz. 9.00

Klasowe spotkania wielkanocne 17 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 26 kwietnia
Dzień wolny od zajęć szkolnych 29 – 30 kwietnia
Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 maja
Święto Flagi – dzień wolny od zajęć szkolnych 2 maja
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 maja
Rada Szkoły kl. 0-3 (Z) 6 maja, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 0-6 (O) 9 maja, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 (Z) 14 maja, godz. 17.00
Sprawdziany semestralne kl. 3, 5-7 (Z, O) 14-21 maja
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach 1-3 (Z) do 20 maja
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 (Z) do 20 maja
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach 1-6 (O) do 20 maja
Egzaminy Cambridge English (kl. 5: KET, kl. 7, 8: FCE) 25 maja
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-3 (Z) 27 maja
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 (Z) 27 maja
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1 – 6 (O) 27 maja
Zebrania z rodzicami kl. 0-3 (Z) 27 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 4-6 (Z) 28 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 7-8 (Z) 29 maja, godz. 17.00
Zebranie z rodzicami kl. 0-6 (O) 30 maja, godz. 17.00
Piknik szkolny 1 czerwca, godz. 14.00
„Zielona szkoła” kl. 4-8 (O, Z) 3-7 czerwca
„Zielona szkoła” kl. 1-3 (Z) 3-5 czerwca
„Zielona szkoła” kl. 1-3 (O) 5-7 czerwca
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-3 (Z) 10 czerwca, godz. 16.30
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-8 (Z) 11 czerwca, godz. 16.30
Klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 0-6 (O) 13 czerwca, godz. 16.30
Egzaminy Cambridge English (kl. 2: Starters, kl. 3: Movers) 15 czerwca
Bal ósmoklasisty 17 czerwca
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 19 czerwca:

kl. 0 – 3 (O) – godz. 9.00

kl. 4 – 6 (O) – godz. 8.00

kl. 0 – 3 (Z) – godz. 10.30

kl. 4 – 6 (Z) – godz. 13.00

kl. 7 – 8 (Z) – godz. 15.00

 

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 20 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych 21 czerwca
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia

 

W następujących dniach wolnych od zajęć szkolnych zostanie zorganizowana opieka dla uczniów, których rodzice zapiszą swoje dzieci w podanym przez szkołę terminie: 2 listopada; 27, 28, 31 grudnia; 18, 23, 29, 30  kwietnia.