Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23 1 września

kl. 0-3 – godz. 8.15

kl. 4-6 – godz. 10.00

kl. 7,8 – godz. 11.00

Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 0-3 5 września, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 4-6 6 września, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 7-8 7 września, godz. 17.00
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów 14 października, godz. 8.30
Rada Szkoły kl. 0-3 17  października, godz. 17.00
Rada Szkoły kl. 4-8 25 października, godz. 17.00
Dzień wolny od zajęć szkolnych 31 października
Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 listopada
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 0-3 7 listopada, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 4-6 8 listopada, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 7,8 9 listopada, od godz. 16.30
Uroczystości  z okazji Święta Niepodległości 10 listopada
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć szkolnych 11 listopada
Wyjazd naukowy uczniów klas 7, 8 do Londynu listopad
Sprawdziany „semestralne” kl. 3, 6-7 5-16 grudnia
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen  śródrocznych  do 19 grudnia
Wigilia szkolna kl. 0-3 20 grudnia, godz. 17.00
Wigilia szkolna kl. 4-8 21 grudnia, godz. 14.00
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
Trzech Króli – dzień wolny od zajęć szkolnych 6 stycznia
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 1-3 do 13 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 1-3 16 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 0-3                         17 stycznia
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 0-3 23 stycznia, godz. 17.00
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w kl. 4-8 do 23 stycznia
Śródroczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas 4-8 24 stycznia, godz. 16.30
Początek II półrocza w kl. 4-8 25 stycznia
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 4-6 31 stycznia, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami – kl. 7,8 1 lutego, godz. 17.00
Ferie zimowe 13-26 lutego
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 0-3 6 marca, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 4-6 7 marca, od godz. 16.30
Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami – kl. 7,8 15 marca, od godz. 16.30
Rada Szkoły kl. 0-3 3 kwietnia, godz. 17.00
Klasowe spotkania wielkanocne 5 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia
Rada Szkoły kl. 4-8 18 kwietnia, godz. 17.00
Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 28 kwietnia
Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych 1 maja
Dzień wolny od zajęć szkolnych 2 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień wolny od zajęć szkolnych 3 maja
Wystawienie w e-dzienniku prognozowanych klasyfikacyjnych ocen rocznych do 5 maja
Zebranie wychowawców z rodzicami kl. 0-3 8 maja, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami kl. 4-6 9 maja, godz. 17.00
Zebranie wychowawców z rodzicami kl. 7, 8 10 maja, godz. 17.00
 Sprawdziany „semestralne” kl. 3, 6-7 8-19 maja
“Zielona szkoła” kl. 4-7 22-26 maja
„Zielona szkoła” kl. 1-3 (Z) 24-26  maja
Egzamin ósmoklasisty

 

godz.: 9.00:

– j. polski –  23 maja,

– matematyka – 24 maja,

– j. obcy – 25 maja,

 

“Zielona szkoła” kl. 8 29 maja – 2 czerwca
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 1-3 do 2 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 1-3 5 czerwca, godz. 16.30
Wystawienie w e-dzienniku klasyfikacyjnych ocen rocznych w kl. 4-8 do 7 czerwca
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć szkolnych 8 czerwca
Dzień wolny od zajęć szkolnych 9 czerwca
Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna kl. 4-8 13 czerwca, godz. 16.30
Bal ósmoklasisty 20 czerwca
Uroczystość zakończenia zajęć szkolnych 22 czerwca

kl. 8 – godz. 11.40

 

23 czerwca

kl. 0-3 – godz. 8.15

kl. 4-7 – godz. 10.00

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia

 

W następujących dniach wolnych od zajęć szkolnych zostanie zorganizowana opieka dla uczniów, których rodzice zgłoszą swoje dzieci z tygodniowym wyprzedzeniem: 23, 27-30 grudnia; 6,11 kwietnia; 2 maja; 9 czerwca.