Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/20:

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8