Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/19:

Plan zajęć pozalekcyjnych