Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/20:

Plan zajęć dodatkowych dla klas 4-8