Mały Samorząd Uczniowski

Mały Samorząd Uczniowski 

Samorząd Uczniowski jest jedną z organizacji, która wpływa na życie szkoły oraz jej wizerunek.
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować istotne miejsce w pracy każdej szkoły. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować ludźmi w sposób demokratyczny.
Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników do wszelkiego rodzaju działań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, miasta, państwa.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • Znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
 • Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
 • Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
 • Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania
 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • Podtrzymywanie tradycji

Cel główny:

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 „Szkoły Marzeń”
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka)
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

Opiekun Małego Samorządu

Sylwia Przyborowska

Agnieszka Czernikowska

Plan pracy małego samorządu w roku szkolnym 2017/2018

Kolejny miesiąc Zadania i formy realizacji
Wrzesień
 1. Organizacja Samorządów Klasowych klas I – III (przedstawicieli wytypowanych do Małego Samorządu).
 2. Wybór członków Małego Samorządu.
 3. Aktualizacja informacji na tablicy Małego Samorządu.
 4. Bezpieczna droga do szkoły: warsztaty z edukacji komunikacyjnej.
 5. „Dzień Chłopaka”
Październik
 1. Ważne daty: 14 października – Dzień Edukacji Narodowej
 2. 5 października – Światowy Dzień Uśmiechu – zachęcanie uczniów do zorganizowania zajęć, które u każdego dziecka wywołają uśmiech.
Listopad
 1. Święto Niepodległości – Konkurs klasowy na najciekawszą dekorację „Polska – moja Ojczyzna”.
 2. Andrzejki – wieczór wróżb i kabał. Zachęcanie klas I- III do zapoznania się z tradycją tego wieczoru(tablica).
 3. 21 listopada Dzień Życzliwości – konkurs na rymowanki i wierszykiwyrażające życzliwość wobec kolegów i koleżanek (tablica).
    Grudzień
 1. Mikołajki – okolicznościowa gazetka, atrakcje mikołajkowe.
 2. Przygotowanie wigilii klasowych.
 3. Konkurs na najpiękniej przystrojony stół.
Styczeń
 1. Karnawał – czas zabaw.
 2. Dzień Babci i Dziadka. Konkurs plastyczny „Portret Babci”, „Portret Dziadka”.
Luty
 1. Uroki zimy, wspominamy ferie zimowe (gazetka).
 2. Walentynki (gazetka + …).
 3. Bezpieczne ferie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa- warsztaty.
 4. 23 lutego – Światowy Dzień Kota, konkurs na najciekawszy album „Koty, kotki, kocięta”.
 

Marzec

 1. Tradycje ludowe – „Tłusty czwartek”(gazetka).
 2. Święta Wielkanocne. Konkurs na humorystyczny przepis na smaczną sałatkę J
Kwiecień
 1. Światowy Dzień Zdrowia – jak dbać o zdrowie? Przedstawienie pt.” Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”. Wizyta lekarza?
 2. 12 kwietnia Dzień Czekolady pod hasłem „Z czekoladą za pan brat”.
 3. 23 kwietnia Światowy Dzień Książki, konkurs „Okładka mojej ulubionej książki”.
Maj
 1. Dzień Flagi 2 maja, Święto Konstytucji 3 Maja, okolicznościowe dekoracje w salach lekcyjnych (gazetka).
 2. 23 maja Dzień Praw Zwierząt – warsztaty.
 3. 26 maja Dzień Matki (gazetka).
 4. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” –warsztaty.
Czerwiec
 1. Dzień Dziecka.
 2. Akcja „Bezpieczne wakacje” (gazetka, plakat).

 

Przez cały rok szkolny członkowie Małego Samorządu Uczniowskiego będąrównież wspierali akcje zbierania nakrętek,makulatury  i baterii,  a także akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły.